RANKING LOKAT

Lokata 9-miesięczna Alior Bank

Lokata 9-miesięczna Alior Bank 2,25% na 6 mies.

2,25%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
6 mies.
okres
Alior Bank

 

Lokata 9-miesięczna Alior Bank - do zawarcia lokaty 9-miesięcnzej uprawnieni są klienci deponujący w Alior Bank nowe środki, tj. środki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich, według stanu na 1 sierpnia 2017r.

Łączna kwota lokat nie może przekroczyć różnicy pomiędzy saldem bieżącym rachunków, a saldem z 1 sierpnia 2017 r. - w naszym zestawieniu przyjęliśmy bez ograniczeń

Zerwanie lokaty możliwe jest w placówce Alior Banku. Jeżeli lokata zostanie zerwana przed terminem zapadalności, odsetki niezostaną naliczone, a wypłata może być zrealizowana jako przelew krajowy (po otwarciu konta i pobraniu prowizji zgodnie zTaryfą Opłat i Prowizji) lub w gotówce

 

>> Alior Bank, tutaj otworzysz Konto Internetowe z bonem SODEXO <<

 

Konto Internetowe

Lokata 9-miesięczna i lokaty Alior Bank

Lokaty Alior Bank Lokata 9-miesięczna, ranking lokat Alior Bank, oprocentowanie lokat Alior Bank

 

Inne lokaty Alior Bank

Zobacz też inne oferty:

Alior Bank kredyt samochodowy

 

Konto lokacyjne Alior Bank

 

Alior Bank kredyt hipoteczny