RANKING LOKAT

Lokata 9-miesięczna Alior Bank

Lokata 9-miesięczna Alior Bank 2,25% na 9 mies.

2,25%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
9 mies.
okres
Alior Bank


Lokata 9-miesięczna Alior Bank - do zawarcia lokaty 9-miesięcznej uprawnieni są klienci deponujący w Alior Bank nowe środki, tj. środki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich, według stanu na 1 sierpnia 2017r.

Łączna kwota lokat nie może przekroczyć różnicy pomiędzy saldem bieżącym rachunków, a saldem z 1 sierpnia 2017 r. - w naszym zestawieniu przyjęliśmy bez ograniczeń

Zerwanie lokaty możliwe jest w placówce Alior Banku. Jeżeli lokata zostanie zerwana przed terminem zapadalności, odsetki niezostaną naliczone, a wypłata może być zrealizowana jako przelew krajowy (po otwarciu konta i pobraniu prowizji zgodnie zTaryfą Opłat i Prowizji) lub w gotówce

Polecamy też: 

 

>> Alior Bank, tutaj otworzysz Konto Internetowe <<

 


Lokaty Alior Bank Lokata 9-miesięczna, ranking lokat Alior Bank, oprocentowanie lokat Alior Bank Lokata 9-miesięczna i inne lokaty Alior Bank

 

Inne lokaty Alior Bank

Zobacz też inne oferty:

Alior Bank Konto Jakże Osobiste

 

Lokata dla nowych klientów

 

Alior Bank kredyt samochodowy