RANKING LOKAT

Lepiej niż lokata Citi Handlowy

Lepiej niż lokata Citi Handlowy 3,30% na 6 mies.

3,30%
oproc.
300 000 zł
kwota min.
300 000 zł
kwota maks.
6 mies.
okres
Citi Handlowy

Konto osobiste Citi Gold

 

Lepiej niż Lokata Citibank Handlowy, to oferta z kontem Citigold

Oferta obowiązuje od 03.08.2017 r. do 30.09.2017 r (lub do wyczerpania limitu 200 wniosków) w okresie jej obowiązywania

złóż wniosek

 • o Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client
 • podpisz regulamin promocji w terminie 10 dni od otwarcia konta, jednak nie później niż do 30 września 2017 roku

utrzymaj saldo

 • uzyskaj saldo dzienne na poziomie co najmniej 330 000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych) dla konta Citigold lub 3 100 000 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych) dla konta Citigold Private Client najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta
 • zobowiąż się do utrzymania w Banku średniomiesięcznego salda środków (średniomiesięczne saldo środków wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Uczestnika oferowanych przez Bank w kolejnych dniach miesiąca podzielone przez liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym) w wysokości co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) dla konta Citigold lub co najmniej 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) dla konta Citigold Private Client przez 6 (słownie: sześć) kolejnych miesięcy kalendarzowych, liczonych najpóźniej od końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta

załóż lokatę

 • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta złóż w banku dyspozycję otwarcia lokaty terminowej w złotych na okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy o kwocie kapitału 1700 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych) dla Konta Osobistego typu Citigold i o kwocie kapitału 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla Konta Osobistego typu Citigold Private Client („Lokata”).
  Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi 3% w skali roku. Nie może wypłacić środków z Lokaty przed terminem jej zapadalności.

 

Dane do obliczeń dla konta Citigold:

są to przybliżone obliczenia, zweryfikuj je przed skorzystaniem z oferty:

 • kapitał = 300.000 zł
 • okres = pół roku = 182 dni
 • premia = 4.000 zł (netto)

Co ciekawe, podane kwoty są kwotami netto, które otrzymasz do ręki, gdyż bank:

 • ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną o wartości odpowiadającej kwocie należnego podatku dochodowego od łącznej wartości przyznanych nagród

Aby uzyskać 4938 zł odsetek (4000 zł bez podatku, bank płaci podatek) z odsetek należałoby zainwestować środki na lokacie z oprocentowaniem 3,3% - a to zdecydowanie wyżej niż przeciętna na rynku lokat, sprawdź też obliczenia samodzielnie:

Konto osobiste Citi Gold


Lokaty Citi Handlowy Lepiej niż lokata, ranking lokat Citi Handlowy, oprocentowanie lokat Citi Handlowy Lepiej niż lokata i inne lokaty Citi Handlowy

 

Inne lokaty Citi Handlowy

Zobacz też inne oferty:

Citi Bank Handlowy - Karta kredytowa PremierMiles

 

Konto osobiste Citi Gold

 

Voucher 400 zł do perfumerii Douglas od Citibank