RANKING LOKAT

Lokata NA NOWE ŚRODKI Idea Bank

Lokata NA NOWE ŚRODKI BIZNES (spółki) Idea Bank 1,90% na 1 mies.

1,90%
oproc.
500 zł
kwota min.
1 000 000 zł
kwota maks.
1 mies.
okres
Idea Bank

IDEA BANK - Konto Idealna Firma

 

Lokata NA NOWE ŚRODKI BIZNES to oferta dla spółek z kontem Idealna Firma

Oprocentowanie dla nowych środków przy lokacie na 3, 4, 6 lub 9 miesięcy, oprocentowanie dla pozostałych środków 0,5%

Za Nowe środki uważa się środki pieniężne stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w banku ponad:

 • a. wszystkie środki pieniężne w złotych polskich zgromadzone w banku, na:
  • i. Rachunkach Rozliczeniowych;
  • ii. Rachunkach Lokat Terminowych;
  • iii. Rachunkach Lokat Strukturyzowanych, oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych;
  • iv. innych rachunkach prowadzonych przez Bank (w tym rachunkach technicznych Banku) na których ulokowane są środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku;
  • na koniec 20. dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI-BIZNES; oraz
 • b. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI oraz Lokat POWER-BIZNES oprocentowanych według wyższej stawki, wcześniej otwartych i  opłaconych w  tym samym miesiącu kalendarzowym, w  którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI-BIZNES; oraz
 • c. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI-BIZNES oprocentowanych według wyższej stawki, otwartych i opłaconych tego samego dnia, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI-BIZNES, jeżeli Wnioski o otwarcie tych Lokat NA NOWE ŚRODKI-BIZNES

Bank weryfikuje łączną wysokość salda na koniec dnia, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek tej lokaty

Zerwanie lokaty przed terminem zapadalności skutkuje utratą należnych odsetek

 

>> Idea Bank, tutaj otworzysz Idealna Firma <<

 

Oferta z kontem dla Spółek:
IDEA BANK - Konto Idealna Firma

Lokata NA NOWE ŚRODKI BIZNES (spółki) i lokaty Idea Bank

Lokaty Idea Bank Lokata NA NOWE ŚRODKI BIZNES (spółki), ranking lokat Idea Bank, oprocentowanie lokat Idea Bank

 

Lokata NA NOWE ŚRODKI BIZNES (DG) Idea Bank 1,90% na 1 mies.

1,90%
oproc.
500 zł
kwota min.
1 000 000 zł
kwota maks.
1 mies.
okres
Idea Bank

Idea Bank konto firmowe Firma to JA

 

Lokata NA NOWE ŚRODKI BIZNES to oferta dla osób prowadzących działalność gospodarczą z kontem Firma to JA

Oprocentowanie dla nowych środków przy lokacie na 3, 4, 6 lub 9 miesięcy, oprocentowanie dla pozostałych środków 0,5%

Za Nowe środki uważa się środki pieniężne stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w banku ponad:

 • a. wszystkie środki pieniężne w złotych polskich zgromadzone w banku, na:
  • i. Rachunkach Rozliczeniowych;
  • ii. Rachunkach Lokat Terminowych;
  • iii. Rachunkach Lokat Strukturyzowanych, oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych;
  • iv. innych rachunkach prowadzonych przez Bank (w tym rachunkach technicznych Banku) na których ulokowane są środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku;
  • na koniec 20. dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI-BIZNES; oraz
 • b. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI oraz Lokat POWER-BIZNES oprocentowanych według wyższej stawki, wcześniej otwartych i  opłaconych w  tym samym miesiącu kalendarzowym, w  którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI-BIZNES; oraz
 • c. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI-BIZNES oprocentowanych według wyższej stawki, otwartych i opłaconych tego samego dnia, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI-BIZNES, jeżeli Wnioski o otwarcie tych Lokat NA NOWE ŚRODKI-BIZNES

Idea Bank weryfikuje łączną wysokość salda na koniec dnia, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek tej lokaty

Zerwanie lokaty przed terminem zapadalności skutkuje utratą należnych odsetek

 

>> Idea Bank, tutaj otworzysz Konto firmowe <<

 

Oferta z kontem Firma to JA dla prowadzących działalność gospodarczą, konto z premią:
Idea Bank konto firmowe Firma to JA

Lokata NA NOWE ŚRODKI BIZNES (DG) i lokaty Idea Bank

Lokaty Idea Bank Lokata NA NOWE ŚRODKI BIZNES (DG), ranking lokat Idea Bank, oprocentowanie lokat Idea Bank

 

Lokata NA NOWE ŚRODKI Idea Bank 2,00% na 9 mies.

2,00%
oproc.
500 zł
kwota min.
1 000 000 zł
kwota maks.
9 mies.
okres
Idea Bank


Lokata NA NOWE ŚRODKI Idea Bank - to oferta depozytowa z wysokim oprocentowaniem i brakiem konieczności zakładania konta 

Wysokie oprocentowanie na okres lokaty to 1, 3, 4, 6 lub 9 miesięcy (w naszym zestawieniu prezentujemy depozyt o najdłuższym okresie zapadalności), pod warunkiem ulokowania na lokacie nowych środków, pozostałe środki oprocentowane są na 0,5% w skali rocznej

Za Nowe środki uważa się środki pieniężne stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w banku na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej lokaty NA NOWE ŚRODKI ponad:

 • Rachunkach Oszczędnościowo-Rozliczeniowych, (w tym również środków objętych Promocją HAPPY LIFE i Promocją PROUD LION);
 • Rachunkach Oszczędnościowych;
 • Rachunkach Terminowych Lokat Oszczędnościowych;
 • Rachunkach Lokat Strukturyzowanych, oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych;
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat POWER, Lokat NA NOWE ŚRODKI i Lokat DESIRE oprocentowanych według wyższej stawki, wcześniej otwartych i opłaconych w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI i Lokat DESIRE oprocentowanych według wyższej stawki, otwartych i opłaconych tego samego dnia, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI, jeżeli Wnioski o otwarcie tych Lokat NA NOWE ŚRODKI lub Lokat DESIRE były złożone wcześniej niż Wniosek o otwarcie danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI

Lokata NA NOWE ŚRODKI jest automatycznie odnawiana na analogiczny do pierwotnego okres (odpowiednio 1, 3, 4, 6 lub 9 miesięcy), na warunkach określonych w tabeli ooprocentowania dla:

 • Lokaty STANDARDOWEJ o Okresie Umownym 3 miesiące, w przypadku odnowienia Lokaty NA NOWE ŚRODKI zakładanej na okres 1, 3 lub 4 miesiące;
 • Lokaty STANDARDOWEJ o Okresie Umownym 6 miesięcy,  w przypadku odnowienia Lokaty NA NOWE ŚRODKI zakładanej na okres 6 lub 9 miesięcy;

Lokata dostępna zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów banku, ale jeśli jesteś nowym klientem banku, to zapoznaj się z lokatą:

 • HAPPY - jeżeli dopiero zaczynasz oszczędzać
 • HAPPY PRO lub HAPPY PLUS - dodatkowo zyskując bon 200 zł do fly.pl

ulokuj środki na jednej z tych lokat, a dopiero nadwyżkę na lokacie NA NOWE ŚRODKI, w ten sposób zarobisz jeszcze więcej


Lokata NA NOWE ŚRODKI i lokaty Idea Bank

Lokaty Idea Bank Lokata NA NOWE ŚRODKI, ranking lokat Idea Bank, oprocentowanie lokat Idea Bank, lokata bez konta

 

Inne lokaty Idea Bank

Zobacz też inne oferty:

Idea Bank Lokata HAPPY 1m, lokata bez konta

 

Idea Bank konto firmowe Firma to JA

 

Idea Bank konto Biznes Zyskowne