RANKING LOKAT

Lokata NA NOWE ŚRODKI Idea Bank

Lokata NA NOWE ŚRODKI Idea Bank 2,30% na 5 mies.

2,30%
oproc.
500 zł
kwota min.
1 000 000 zł
kwota maks.
5 mies.
okres
Idea Bank

Idea Bank lokata NA NOWE ŚRODKI

 

Lokata NA NOWE ŚRODKI Idea Bank - to oferta depozytowa z wysokim oprocentowaniem i brakiem konieczności zakładania konta (lokata bez konta)

Wysokie oprocentowanie na okres lokaty to 1, 3, 4 lub 5 miesięcy (w naszym zestawieniu prezentujemy depozyt o najdłuższym okresie zapadalności), pod warunkiem ulokowania na lokacie nowych środków, pozostałe środki oprocentowane są na 0,5% w skali rocznej.

Za Nowe środki uważa się środki pieniężne stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w banku na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej lokaty NA NOWE ŚRODKI ponad:

 • Rachunkach Oszczędnościowo-Rozliczeniowych, (w tym również środków objętych Promocją HAPPY LIFE i Promocją PROUD LION);
 • Rachunkach Oszczędnościowych;
 • Rachunkach Terminowych Lokat Oszczędnościowych;
 • Rachunkach Lokat Strukturyzowanych, oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych;
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat POWER, Lokat NA NOWE ŚRODKI i Lokat DESIRE oprocentowanych według wyższej stawki, wcześniej otwartych i opłaconych w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI i Lokat DESIRE oprocentowanych według wyższej stawki, otwartych i opłaconych tego samego dnia, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI, jeżeli Wnioski o otwarcie tych Lokat NA NOWE ŚRODKI lub Lokat DESIRE były złożone wcześniej niż Wniosek o otwarcie danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI

W naszym zestawieniu prezentujemy lokatę oprocentowaną najwyżej, które wynosi:

 • Oprocentowanie w wysokości 2,00% w skali roku dla nowych środków w wariancie na 1 miesiąc
 • Oprocentowanie w wysokości 2,05% w skali roku dla nowych środków w wariancie na 2 miesiące
 • Oprocentowanie w wysokości 2,10% w skali roku dla nowych środków w wariancie na 3 miesiące
 • Oprocentowanie w wysokości 2,10% w skali roku dla nowych środków w wariancie na 4 miesiące
 • Oprocentowanie w wysokości 2,30% w skali roku dla nowych środków w wariancie na 5 miesięcy

Lokata NA NOWE ŚRODKI jest automatycznie odnawiana na analogiczny do pierwotnego okres (odpowiednio 1, 3, 4 lub 5 miesięcy), na warunkach określonych w tabeli ooprocentowania dla:

 • Lokaty STANDARDOWEJ o Okresie Umownym 3 miesiące, w przypadku odnowienia Lokaty NA NOWE ŚRODKI zakładanej na okres 1, 3 lub 4 miesiące;
 • Lokaty STANDARDOWEJ o Okresie Umownym 6 miesięcy,  w przypadku odnowienia Lokaty NA NOWE ŚRODKI zakładanej na okres 5 miesięcy;

Lokata dostępna zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów banku, ale jeśli jesteś nowym klientem banku, to zapoznaj się z lokatą:

ulokuj środki na jednej z tych lokat, a dopiero nadwyżkę na lokacie NA NOWE ŚRODKI, w ten sposób zarobisz jeszcze więcej

Idea Bank lokata NA NOWE ŚRODKI


Lokaty Idea Bank Lokata NA NOWE ŚRODKI, ranking lokat Idea Bank, oprocentowanie lokat Idea Bank, lokata bez konta Lokata NA NOWE ŚRODKI i inne lokaty Idea Bank

 

Lokata NA NOWE ŚRODKI PLUS Idea Bank 2,55% na 5 mies.

2,55%
oproc.
500 zł
kwota min.
1 000 000 zł
kwota maks.
5 mies.
okres
Idea Bank

Idea Bank Lokata HAPPY PLUS

 

Lokata NA NOWE ŚRODKI PLUS Idea Bank - to oferta depozytowa z wysokim oprocentowaniem, dla posiadaczy konta w Idea Bank 

Wysokie oprocentowanie na okres lokaty to 1, 3, 4 lub 5 miesięcy (w naszym zestawieniu prezentujemy depozyt o najdłuższym okresie zapadalności), pod warunkiem ulokowania na lokacie nowych środków, pozostałe środki oprocentowane są na 0,5% w skali rocznej:

 • oprocentowanie w wysokości 2,20% w skali roku dla nowych środków w wariancie na 1 miesiąc
 • oprocentowanie w wysokości 2,25% w skali roku dla nowych środków w wariancie na 2 miesiące
 • oprocentowanie w wysokości 2,40% w skali roku dla nowych środków w wariancie na 3 miesiące
 • oprocentowanie w wysokości 2,50% w skali roku dla nowych środków w wariancie na 4 miesiące
 • oprocentowanie w wysokości 2,55% w skali roku dla nowych środków w wariancie na 5 miesięcy - to lokata z naszego zestawienia

Za Nowe środki uważa się środki pieniężne stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w banku na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej lokaty NA NOWE ŚRODKI PLUS ponad:

 • Rachunkach Oszczędnościowo-Rozliczeniowych, (w tym również środków objętych Promocją HAPPY LIFE i Promocją PROUD LION);
 • Rachunkach Oszczędnościowych;
 • Rachunkach Terminowych Lokat Oszczędnościowych;
 • Rachunkach Lokat Strukturyzowanych, oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych;
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach lokat POWER, Lokat NA NOWE ŚRODKI i Lokat DESIRE oprocentowanych według wyższej stawki, wcześniej otwartych i opłaconych w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym zostaje opłacona dana lokata NA NOWE ŚRODKI
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach lokat NA NOWE ŚRODKI i Lokat DESIRE oprocentowanych według wyższej stawki, otwartych i opłaconych tego samego dnia, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI, jeżeli Wnioski o otwarcie tych Lokat NA NOWE ŚRODKI lub Lokat DESIRE były złożone wcześniej niż Wniosek o otwarcie danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI

Lokata NA NOWE ŚRODKI PLUS jest lokatą nieodnawialną

Lokata dostępna zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów banku, ale jeśli jesteś nowym klientem banku, to zapoznaj się z lokatą:

ulokuj środki na jednej z tych lokat, a dopiero nadwyżkę na lokacie NA NOWE ŚRODKI PLUS, w ten sposób zarobisz jeszcze więcej

Idea Bank Lokata HAPPY PLUS

Lokaty Idea Bank Lokata NA NOWE ŚRODKI PLUS, ranking lokat Idea Bank, oprocentowanie lokat Idea Bank Lokata NA NOWE ŚRODKI PLUS i inne lokaty Idea Bank

 

Lokata NA NOWE ŚRODKI BIZNES (spółki) Idea Bank 1,90% na 1 mies.

1,90%
oproc.
500 zł
kwota min.
1 000 000 zł
kwota maks.
1 mies.
okres
Idea Bank

IDEA BANK - Konto Idealna Firma

 

Lokata NA NOWE ŚRODKI BIZNES to oferta dla spółek z kontem Idealna Firma

Oprocentowanie dla nowych środków przy lokacie na 3, 4, 6 lub 9 miesięcy, oprocentowanie dla pozostałych środków 0,5%

Za Nowe środki uważa się środki pieniężne stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w banku ponad:

 • a. wszystkie środki pieniężne w złotych polskich zgromadzone w banku, na:
  • i. Rachunkach Rozliczeniowych;
  • ii. Rachunkach Lokat Terminowych;
  • iii. Rachunkach Lokat Strukturyzowanych, oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych;
  • iv. innych rachunkach prowadzonych przez Bank (w tym rachunkach technicznych Banku) na których ulokowane są środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku;
  • na koniec 20. dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI-BIZNES; oraz
 • b. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI oraz Lokat POWER-BIZNES oprocentowanych według wyższej stawki, wcześniej otwartych i  opłaconych w  tym samym miesiącu kalendarzowym, w  którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI-BIZNES; oraz
 • c. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI-BIZNES oprocentowanych według wyższej stawki, otwartych i opłaconych tego samego dnia, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI-BIZNES, jeżeli Wnioski o otwarcie tych Lokat NA NOWE ŚRODKI-BIZNES

Bank weryfikuje łączną wysokość salda na koniec dnia, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek tej lokaty

Zerwanie lokaty przed terminem zapadalności skutkuje utratą należnych odsetek

 

>> Idea Bank, tutaj otworzysz Idealna Firma <<

 

Oferta z kontem dla Spółek:
IDEA BANK - Konto Idealna Firma

Lokaty Idea Bank Lokata NA NOWE ŚRODKI BIZNES (spółki), ranking lokat Idea Bank, oprocentowanie lokat Idea Bank Lokata NA NOWE ŚRODKI BIZNES (spółki) i inne lokaty Idea Bank

 

Lokata NA NOWE ŚRODKI BIZNES (DG) Idea Bank 1,90% na 1 mies.

1,90%
oproc.
500 zł
kwota min.
1 000 000 zł
kwota maks.
1 mies.
okres
Idea Bank

Idea Bank konto firmowe Firma to JA

 

Lokata NA NOWE ŚRODKI BIZNES to oferta dla osób prowadzących działalność gospodarczą z kontem Firma to JA

Oprocentowanie dla nowych środków przy lokacie na 3, 4, 6 lub 9 miesięcy, oprocentowanie dla pozostałych środków 0,5%

Za Nowe środki uważa się środki pieniężne stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w banku ponad:

 • a. wszystkie środki pieniężne w złotych polskich zgromadzone w banku, na:
  • i. Rachunkach Rozliczeniowych;
  • ii. Rachunkach Lokat Terminowych;
  • iii. Rachunkach Lokat Strukturyzowanych, oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych;
  • iv. innych rachunkach prowadzonych przez Bank (w tym rachunkach technicznych Banku) na których ulokowane są środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku;
  • na koniec 20. dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI-BIZNES; oraz
 • b. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI oraz Lokat POWER-BIZNES oprocentowanych według wyższej stawki, wcześniej otwartych i  opłaconych w  tym samym miesiącu kalendarzowym, w  którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI-BIZNES; oraz
 • c. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI-BIZNES oprocentowanych według wyższej stawki, otwartych i opłaconych tego samego dnia, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI-BIZNES, jeżeli Wnioski o otwarcie tych Lokat NA NOWE ŚRODKI-BIZNES

Idea Bank weryfikuje łączną wysokość salda na koniec dnia, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek tej lokaty

Zerwanie lokaty przed terminem zapadalności skutkuje utratą należnych odsetek

 

>> Idea Bank, tutaj otworzysz Konto firmowe <<

 

Oferta z kontem Firma to JA dla prowadzących działalność gospodarczą, konto z premią:
Idea Bank konto firmowe Firma to JA

Lokaty Idea Bank Lokata NA NOWE ŚRODKI BIZNES (DG), ranking lokat Idea Bank, oprocentowanie lokat Idea Bank Lokata NA NOWE ŚRODKI BIZNES (DG) i inne lokaty Idea Bank

 

Inne lokaty Idea Bank

Zobacz też inne oferty:

Idea Bank Konto Firmowe Oszczędnościowe

 

Idea Bank Lokata HAPPY

 

Idea Bank Lokata HAPPY 1m, lokata bez konta