RANKING LOKAT

Lokata DESIRE Lion’s Bank

Lokata DESIRE PLUS Lion’s Bank 2,55% na 5 mies.

2,55%
oproc.
100 000 zł
kwota min.
1 000 000 zł
kwota maks.
5 mies.
okres
Lion’s Bank

Lion's Bank Lokata WELCOME Online, lokata bez konta

 

Lokata DESIRE PLUS Lion's Bank, to lokata którą uruchomisz na 1, 2, 3, 4 lub 5 miesięcy,  oprocentowanie zależne jest od okresu, na jaki ulokujesz środki.

Aby skorzystać z oferty Lion's Bank musisz posiadać konto w banku, rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w złotych polskich, którego jesteś posiadaczem, z którego to rachunku należy wykonać przelew zasilający lokatę DESIRE PLUS.

Lokata DESIRE jest oprocentowana przez cały okres umowny według stawki wskazanej pod warunkiem ulokowania wyłącznie nowych środków na rachunku tej lokaty, jest to oprocentowanie przeznaczone dla Nowych środków. W pozostałych przypadkach Lokata DESIRE oprocentowana jest w całości według stawki 0,50% w skali roku, a zerwanie lokaty przed końcem skutkuje utratą odsetek

Oprocentowanie lokaty DESIRE Lion's Bank dotyczy nowych środków i wynosi:

 • 1 miesiąc 2,20%
 • 2 miesiące 2,25%
 • 3 miesiące 2,40%
 • 4 miesiące 2,50%
 • 5 miesięcy 2,55% - lokata z naszego zestawienia

Nowe środki są nadwyżką ponad środki zgromadzone w Idea Bank i Lion's Bank:

 • wszystkie środki zgromadzone na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych
 • środki na rachunkach oszczędnościowych
 • na rachunkach lokat terminowych
 • rachunkach Lokat Strukturyzowanych, oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych
 • innych rachunkach prowadzonych przez bank (w tym rachunkach technicznych banku) na których ulokowane są środki pieniężne w złotych polskich posiadacza rachunku; na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej lokaty DESIRE PLUS

Bank weryfikuje łączną wysokość salda oraz czy rachunek danej lokaty DESIRE PLUS został opłacony wyłącznie kwotą nowych środków na koniec dnia, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek tej lokaty

Lokata DESIRE Lion's Bank ma charakter nieodnawialny, w przypadku zerwania lokaty przed zakończeniem okresu umownego następuje utrata należnych odsetek

Wniosek jest ważny tylko w dniu złożenia dyspozycji otwarcia lokaty, w momencie składania wniosku należy zapewnić na ROR środki co najmniej w wysokości wskazanej we wniosku o założenie lokaty DESIRE PLUS.

Lokata Welcome online:
Lion's Bank Lokata WELCOME Online, lokata bez konta

Lokaty Lion’s Bank Lokata DESIRE PLUS, ranking lokat Lion’s Bank, oprocentowanie lokat Lion’s Bank Lokata DESIRE PLUS i inne lokaty Lion’s Bank

 

Lokata DESIRE Lion’s Bank 2,30% na 5 mies.

2,30%
oproc.
100 000 zł
kwota min.
1 000 000 zł
kwota maks.
5 mies.
okres
Lion’s Bank

Lion's Bank Lokata WELCOME Online, lokata bez konta

 

Lokata DESIRE Lion's Bank, to lokata którą uruchomisz na 1, 2, 3, 4 lub 5 miesięcy, przy czym najwyższe oprocentowanie zależne jest od okresu, na jaki ulokujesz środki.

Lokata DESIRE jest oprocentowana przez cały okres umowny według stawki wskazanej pod warunkiem ulokowania wyłącznie nowych środków na rachunku tej lokaty, jest to oprocentowanie przeznaczone dla Nowych środków. W pozostałych przypadkach Lokata DESIRE oprocentowana jest w całości według stawki 0,50% w skali roku, a zerwanie lokaty przed końcem skutkuje utratą odsetek

Oprocentowanie lokaty DESIRE Lion's Bank dotyczy nowych środków i wynosi:

 • 1 miesiąc 2,00%
 • 2 miesiące 2,05%
 • 3 miesiące 2,10%
 • 4 miesiące 2,10%
 • 5 miesięcy 2,30% - lokata z naszego zestawienia

Nowe środki są nadwyżką ponad środki zgromadzone w Idea Bank i Lion's Bank:

 • wszystkie środki zgromadzone na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych
 • środki na rachunkach oszczędnościowych
 • na rachunkach lokat terminowych
 • rachunkach Lokat Strukturyzowanych, oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych
 • innych rachunkach prowadzonych przez bank (w tym rachunkach technicznych banku) na których ulokowane są środki pieniężne w złotych polskich posiadacza rachunku; na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej lokaty DESIRE

Bank weryfikuje łączną wysokość salda oraz czy rachunek danej lokaty DESIRE został opłacony wyłącznie kwotą nowych środków na koniec dnia, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek tej lokaty

Lokata DESIRE Lion's Bank ma charakter odnawialny, po upływie okresu umownego lokata zostanie automatycznie odnowiona wraz ze skapitalizowanymi odsetkami na kolejny okres wynoszący odpowiednio 1, 3, 4, 6 albo 9 miesięcy, na warunkach przewidzianych dla Lokaty BON APPETIT o okresie umownym wynoszącym odpowiednio:

 • 3 miesiące, dla lokaty zakładanej na okres umowny 1, 3 albo 4 miesiące, bądź
 • 6 miesięcy, dla lokaty zakładanej na okres umowny 6 albo 9 miesięcy,zgodnie z aktualną na dzień odnowienia lokaty tabelą oprocentowania, dostępną na stronie internetowej. Posiadacz rachunku ma możliwość zmiany charakteru lokaty na wariant nieodnawialny w dowolnym momencie trwania okresu umownego

W przypadku złożenia w tym samym dniu więcej niż jednego wniosku o założenie Lokaty DESIRE lub NA NOWE ŚRODKI, bank dokonuje weryfikacji spełnienia warunku opłacenia lokaty DESIRE kwotą Nowych środków według kolejności złożenia poszczególnych wniosków.

Wniosek o lokatę DESIRE ważny jest 5 dni.

Lokata Welcome online:
Lion's Bank Lokata WELCOME Online, lokata bez konta

Lokaty Lion’s Bank Lokata DESIRE, ranking lokat Lion’s Bank, oprocentowanie lokat Lion’s Bank, lokata bez konta Lokata DESIRE i inne lokaty Lion’s Bank

 

Inne lokaty Lion’s Bank

Zobacz też inne oferty:

Konto oszczędnościowe LION'S EXCELLENCE

 

Lion's Bank Lokata WELCOME, lokata bez konta