RANKING LOKAT

Najlepsze lokaty Alior Bank grudzień 2017

Konto lokacyjne Alior BankRanking lokat Alior Bank, zestawienie w którym prezentujemy najlepsze lokaty Alior Bank w zestawieniu miesięcznym, tu za grudzień 2017, oczywiście wszystkie prezentowane przez nas w rankingu lokaty Alior Bank objęte są gwarancją BFG oraz nadzorem KNF.

Depozyty, które możesz uruchomić w Alior Bank prezentowane są od najwyżej oprocentowanych, do tych oprocentowanych nieco niżej, a jeśli więcej niż jedna lokata ma takie samo oprocentowanie, to kolejnym wyznacznikiem jest maksymalna kwota, jaką możesz zdeponować w Alior Bank.

Do wybranych lokat z rankingu dołączamy linki umożliwiające złożenie wniosku online o lokatę bądź konto bankowe w Alior Bank.

 

Poniżej prezentujemy wybrane, promocyjne lokaty / konta oszczędnościowe Alior Bank, a jeśli chcesz zapoznać się ze szczegółowym opisem prezentowanych depozytów albo poznać też inne oferty lokat lub kont oszczędnościowych Alior Bank - to zapraszamy do dalszej części wpisu:

Lokaty bankowe
 • Alior Bank Konto LOKACYJNE

  Alior Bank KONTO LOKACYJNE, to konto oszczędnościowe dla obecnych i nowych klientów banku, którzy zdeponują w banku nowe oszczędności.
  Nowe środki - środki ponad łączne saldo z 1.08.2017 r. środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i lokat terminowych Alior Bank,
  Jeśli nie wpłacasz nowych środków także zarabiasz – środki niezakwalifikowane jako nowe środki po okresie promocyjnym oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o 0,5  p.p.., na dzień publikacji wpisu podstawowe oprocentowanie wynosi 0,96%
  limit lokat: 1, bez utraty odetek
  Konto LOKACYJNE2,50%0,01 - 100.000 zł
  / 4 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Alior Bank Lokata dla nowego klienta

  Lokata dla Nowego Klienta Alior Bank - to oferta wyłącznie dla nowych klientów banku
  Kogo bank rozumie jako nowego klienta:
  Do zawarcia lokaty uprawnieni są nowi klienci tj. klient, którzy na dzień otwarcia rachunku lokaty nie posiada założonej w Banku Kartoteki Klienta.
  dla nowych klientów
  Lokata dla nowego klienta2,50%1.000 - 200.000 zł
  / 186 dni
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 •  

  Alior Bank Lokata dla nowego klienta 2,50%

  2,50%
  oproc.
  1 000 zł
  kwota min.
  200 000 zł
  kwota maks.
  186 dni
  okres
  Alior Bank

  Lokata dla nowych klientów

   

  Lokata dla Nowego Klienta Alior Bank - to oferta wyłącznie dla nowych klientów banku

  Kogo bank rozumie jako nowego klienta:

  Do zawarcia lokaty uprawnieni są nowi klienci tj. klient, którzy na dzień otwarcia rachunku lokaty nie posiada założonej w Banku Kartoteki Klienta.

  Jak rozumieć powyższy zapis? Jeśli dane Ci było być klientem Alior Bank i Twój PESEL widnieje w systemach banku, to niestety nie możesz skorzystać z oferty.

  Umowa o lokatę może być zawarta jednie w kanale iWniosek, a podane oprocentowanie lokaty obowiązuje jedynie dla nowych klientów banku.

  Lokata dostępna na 2 okresy (w obydwu przypadkach oprocentowanie lokaty jest takie samo):

  • 90 dni albo
  • 186 dni - lokata z naszego zestawienia

   

  Po złożeniu wniosku lokata zostanie założona najpóźniej w następnym dniu roboczym po wpływie środków na rachunek w Alior Banku. Numer rachunku, na który należy wpłacić środki, zostanie wyświetlony po złożeniu wniosku oraz przesłany do Ciebie w wiadomości e-mail. Zamknięcie lokaty będzie możliwe w dowolnym oddziale Alior Banku, a w przypadku klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Alior Banku, także za pośrednictwem bankowości internetowej.

  Zapoznaj się też z ofertą Konto Lokacyjne Alior Bank i uwaga jeśli chcesz skorzystać z obdwu ofert Alior Bank, to zacznij od Lokaty dla nowych klientów (banner w opisie), gdyż warunkiem koniecznym do skorzystania oferty, jest bycie nowym klientem banku - w drugiej kolejności złóż wniosek o konto lokacyjne.

   

  >> Alior Bank, tutaj otworzysz Konto Jakże Osobiste <<

   


  Lokaty Alior Bank Lokata dla nowego klienta, ranking lokat Alior Bank, oprocentowanie lokat Alior Bank

   

  Alior Bank Konto LOKACYJNE 2,50%

  2,50%
  oproc.
  0,01 zł
  kwota min.
  100 000 zł
  kwota maks.
  4 mies.
  okres
  Alior Bank

  Konto lokacyjne Alior Bank

   

  Alior Bank KONTO LOKACYJNE, to konto oszczędnościowe dla obecnych i nowych klientów banku, którzy zdeponują w banku nowe oszczędności.

  Nowe środki - środki ponad łączne saldo z 24.11.2017 r. środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i lokat terminowych Alior Bank,

  Jeśli nie wpłacasz nowych środków także zarabiasz – środki niezakwalifikowane jako nowe środki po okresie promocyjnym oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o 0,5  p.p.., na dzień publikacji wpisu podstawowe oprocentowanie wynosi 0,96%

  Konto lokacyjne uruchomisz bez konta osobistego (możesz mieć tylko jedno takie konto), a za pośrednictwem systemu Alior Bank będziesz mieć stały dostęp do historii transakcji

  Możesz wypłacać środki bez utraty odsetek gdyż swoje oszczędności nie lokujesz na lokacie, ale na koncie lokacyjnym, które jest kontem oszczędnościowym, możesz również dopłacać środki w dowolnym momencie

  Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (kolejne 10 zł - warto o tym pamiętać)

  Kapitalizacja odsetek ma miejsce na koniec okresu promocji (po 4 miesiącach od daty otwarcia Konta Lokacyjnego Alior Bank)

  Ważne uwagi

  • okres promocji to 4 miesiące od daty otwarcia konta - warto więc konto otworzyć dopiero wtedy, gdy będzie można zasilić je środkami
  • na potrzeby promocji i naliczania podwyższonego oprocentowania Alior Bank utworzy rachunek techniczny (bezpłatny), na który środki będą przenoszone podczas naliczania oprocentowania (w tym czasie nie będą dostępne), przelew na rachunek techniczy zostanie wykonany około 23.00, a wrócą na konto przed 05.00 następnego dnia
  • modyfikacja parametrów Konta Lokacyjnego Alior Bank powoduje odpięcie rachunku technicznego i usunięcie promocji na rachunku

   

  Uwaga!

  Jeśli jesteś nowym klientem Alior Bank, tj. nie widniejesz w kartotece banku i chcesz ulokować większe środki, to w pierwszej kolejności zapoznaj się z ofertą lokaty dla nowego klienta, a dopiero w kolejnym kroku złóż wniosek o konto lokacyjne.

   

  >> Alior Bank, tutaj otworzysz Konto Internetowe <<

   


  Lokaty Alior Bank Konto LOKACYJNE, ranking lokat Alior Bank, oprocentowanie lokat Alior Bank, lokata bez konta

   

  Alior Bank Lokata 9-miesięczna 2,25%

  2,25%
  oproc.
  1 000 zł
  kwota min.
  brak limitu
  kwota maks.
  9 mies.
  okres
  Alior Bank


  Lokata 9-miesięczna Alior Bank - do zawarcia lokaty 9-miesięcznej uprawnieni są klienci deponujący w Alior Bank nowe środki, tj. środki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich, według stanu na 1 sierpnia 2017r.

  Łączna kwota lokat nie może przekroczyć różnicy pomiędzy saldem bieżącym rachunków, a saldem z 1 sierpnia 2017 r. - w naszym zestawieniu przyjęliśmy bez ograniczeń

  Zerwanie lokaty możliwe jest w placówce Alior Banku. Jeżeli lokata zostanie zerwana przed terminem zapadalności, odsetki niezostaną naliczone, a wypłata może być zrealizowana jako przelew krajowy (po otwarciu konta i pobraniu prowizji zgodnie zTaryfą Opłat i Prowizji) lub w gotówce

  Polecamy też: 

   

  >> Alior Bank, tutaj otworzysz Konto Internetowe <<

   

  Lokaty Alior Bank Lokata 9-miesięczna, ranking lokat Alior Bank, oprocentowanie lokat Alior Bank

   

  Alior Bank Lokata NA NOWE ŚRODKI 92D 2,00%

  2,00%
  oproc.
  1 000 zł
  kwota min.
  200 000 zł
  kwota maks.
  92 dni
  okres
  Alior Bank

  Konto lokacyjne Alior Bank

   

  Alior Bank 92 dniowa lokata NA NOWE ŚRODKI, to lokata tylko w PLN dla klientów, którzy zdeponują w banku nowe oszczędności

  Nowe środki - do zawarcia lokaty 92-dniowej uprawnieni są klienci deponujący w Alior Bank nowe środki, tj. środki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na  należących do nich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich, według stanu na 01 sierpnia 2017 r.

  Łączna kwota lokat nie może przekroczyć różnicy pomiędzy saldem bieżącym rachunków, a dniem badania salda, a dodatkowo łączna suma lokat 92-dniowych nie może przekroczyć 200000 PLN

  Zerwanie lokaty możliwe jest w placówce banku, jeżeli lokata zostanie zerwana przed terminem zapadalności, odsetki niezostaną naliczone, a wypłata może być zrealizowana jako przelew krajowy (po otwarciu konta i pobraniu prowizji zgodnie zTaryfą Opłat i Prowizji) lub w gotówce.

  Zobacz też: 

   

  >> Alior Bank, tutaj otworzysz Konto Internetowe <<

   

  Lokaty Alior Bank Lokata NA NOWE ŚRODKI 92D, ranking lokat Alior Bank, oprocentowanie lokat Alior Bank

   

  Alior Bank Lokata bez utraty odsetek 1,10%

  1,10%
  oproc.
  1 000 zł
  kwota min.
  brak limitu
  kwota maks.
  24 mies.
  okres
  Alior Bank

  Lokata dla nowych klientów

   

  Lokata BEZ UTRATY ODSETEK Alior Bank dostępna jest zarówno na 12 jak i 24 miesiące

  Lokata bez utraty odsetek po okresie odnowienia lokaty.

  Dotyczy wyłącznie lokaty w PLN, odsetki kapitalizowane są w dniu zapadalności lokaty

  W naszym zestawieniu prezentujemy lokatę Alior Bank 24-miesięczną, dla lokaty 12-miesięcznej oprocentowanie jest niższe o 0,10%.

   

  Zobacz też: 

  Lokaty Alior Bank Lokata bez utraty odsetek, ranking lokat Alior Bank, oprocentowanie lokat Alior Bank

   

  Alior Bank Lokata 150-dniowa online 1,00%

  1,00%
  oproc.
  1 000 zł
  kwota min.
  brak limitu
  kwota maks.
  150 dni
  okres
  Alior Bank

  Konto lokacyjne Alior Bank

   

  Lokata 150-dniowa online Alior Bank

  • kwota już od 1000 zł
  • brak ograniczeń na maksymalną kwotę lokaty i liczbę lokat
  • lokata tylko dla PLN

  Odsetki kapitalizowane w dniu zapadnięcia lokaty.

  W ofercie Alior Bank dostępna jest również lokata 10-dniowa online z oprocentowaniem 0,40%

   

  Polecamy też lokatę Alior Bank dla nowych klientów albo konto lokacyjne: 

  Lokaty Alior Bank Lokata 150-dniowa online, ranking lokat Alior Bank, oprocentowanie lokat Alior Bank

   

  Alior Bank Lokata 6-miesięczna 0,90%

  0,90%
  oproc.
  1 000 zł
  kwota min.
  brak limitu
  kwota maks.
  6 mies.
  okres
  Alior Bank


  Lokata 6 miesięczna Alior Bank z oprocentowaniem stałym i możliwością uruchomienia lokat walutowych dla wybranych okresów lokowania środków

  Lokata dostępna na 1, 3, 4 lub 6 w tym 2 miesięczna jako lokata promocyjna (patrz lokaty Alior Bank), w naszym zestawieniu prezentujemy lokatę 6-miesięczną

   Oprocentowanie lokat ze stałym oprocentowaniem:

  • 1-miesięczna: 0,25% PLN, 0,15% USD, 0,15% GBP
  • 3-miesięczna: 0,7% PLN, 0,07% EUR, 0,30% USD, 0,15% GBP
  • 4-miesięczna: 0,25% / 3,50% PLN, gdzie lokata z podwyższonym oprocentowaniem jest otwierana zgodnie z zasadami regulaminu promocji "Lokata z inwestycją" dostępnego w placówkach banku
  • 6-miesięczna: 0,9% PLN (to ta lokata), dla walut: 0,10% EUR, 0,30% USD, 0,20% GBP, 0,01% CHF

   

  W ofercie Alior Bank znajdziesz także promocyjne lokaty: 

  Szczegoły w podlinkowanych wpisach.

  Lokaty Alior Bank Lokata 6-miesięczna, ranking lokat Alior Bank, oprocentowanie lokat Alior Bank

   

  Alior Bank Lokata 10-dniowa online 0,40%

  0,40%
  oproc.
  1 000 zł
  kwota min.
  brak limitu
  kwota maks.
  10 dni
  okres
  Alior Bank

  Konto lokacyjne Alior Bank

   

  Alior Bank lokata 10-dniowa online to:

  • kwota już od 1000 zł
  • brak ograniczeń na maksymalną kwotę lokaty i liczbę lokat
  • lokata tylko dla PLN

  Odsetki kapitalizowane w dniu zapadnięcia lokaty, wcześniejsze zerwanie skutkuje utratą odsetek.

  Zobacz też lokaty promocyjne Alior Bank.

  Lokaty Alior Bank Lokata 10-dniowa online, ranking lokat Alior Bank, oprocentowanie lokat Alior Bank

   

  Alior Bank Lokata standardowa 0,25%

  0,25%
  oproc.
  1 000 zł
  kwota min.
  brak limitu
  kwota maks.
  1 mies.
  okres
  Alior Bank

  Lokata dla nowych klientów

   

  Lokata standardowa Alior Bank:

  • z lokaty możesz skorzystać bez zakładania konta
  • brak dodatkowych warunków
  • lokata może przedłużyć się automatycznie na kolejny okres
  • lokata dostępna również na 2 lub 3 miesiące

  Lokaty Alior Bank Lokata standardowa, ranking lokat Alior Bank, oprocentowanie lokat Alior Bank

   

  Promocyjne lokaty / konta oszczędnościowe Alior Bank

  Lokaty bankowe
  • Alior Bank Konto LOKACYJNE

   Alior Bank KONTO LOKACYJNE, to konto oszczędnościowe dla obecnych i nowych klientów banku, którzy zdeponują w banku nowe oszczędności.
   Nowe środki - środki ponad łączne saldo z 1.08.2017 r. środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i lokat terminowych Alior Bank,
   Jeśli nie wpłacasz nowych środków także zarabiasz – środki niezakwalifikowane jako nowe środki po okresie promocyjnym oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o 0,5  p.p.., na dzień publikacji wpisu podstawowe oprocentowanie wynosi 0,96%
   limit lokat: 1, bez utraty odetek
   Konto LOKACYJNE2,50%0,01 - 100.000 zł
   / 4 mies.
   Bez konta
   ZAŁÓŻ
  • Alior Bank Lokata dla nowego klienta

   Lokata dla Nowego Klienta Alior Bank - to oferta wyłącznie dla nowych klientów banku
   Kogo bank rozumie jako nowego klienta:
   Do zawarcia lokaty uprawnieni są nowi klienci tj. klient, którzy na dzień otwarcia rachunku lokaty nie posiada założonej w Banku Kartoteki Klienta.
   dla nowych klientów
   Lokata dla nowego klienta2,50%1.000 - 200.000 zł
   / 186 dni
   Konto TAK
   ZAŁÓŻ
  •  

   Dane kontaktowe Alior Bank


   Sesje Elixir Alior Bank

   Sesje wychodzące Sesje przychodzące
   1 sesja 2 sesja 3 sesja 1 sesja 2 sesja 3 sesja
   08:20 12:20 15:10 12:00 15:30 17:30

   Alior Bank kod BIC / SWIFT CODE Alior Bank
     ALBPPLPW


   Adres korespondencyjny

   Alior Bank SA
   ul. Postępu 18 B
   02-676 Warszawa

   Infolinia Alior Bank

   12 342 70 00
   19 502 (z sieci Play: 12 19 502) lub 12 370 70 00 (tel. stacjonarne i komórkowe)
   +48 12 19 502 lub +48 12 370 70 00 (z zagranicy)
   24/7

   Zastrzeganie kart (całodobowo)

   19 502 - opcja 3
   lub za pośrednictwem infolinii

   Ważne: dane mają charakter informacyjny, przed skorzystaniem zweryfikuj czy są poprawne i aktualne

   Zobacz też inne oferty:

   Alior Bank kredyt samochodowy

    

   Konto lokacyjne Alior Bank

    

   Alior Bank kredyt hipoteczny