RANKING LOKAT

Najlepsze lokaty Alior Bank sierpień 2017

Ranking lokat Alior Bank, zestawienie w którym prezentujemy najlepsze lokaty Alior Bank w zestawieniu miesięcznym, tu za sierpień 2017, oczywiście wszystkie prezentowane przez nas w rankingu lokaty Alior Bank objęte są gwarancją BFG oraz nadzorem KNF.

Depozyty, które możesz uruchomić w Alior Bank prezentowane są od najwyżej oprocentowanych, do tych oprocentowanych nieco niżej, a jeśli więcej niż jedna lokata ma takie samo oprocentowanie, to kolejnym wyznacznikiem jest maksymalna kwota, jaką możesz zdeponować w Alior Bank.

Do wybranych lokat z rankingu dołączamy linki umożliwiające złożenie wniosku online o lokatę bądź konto bankowe w Alior Bank.

 

Alior Bank Lokata 2-miesięczna 4,00%

4,00%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
10 000 zł
kwota maks.
2 mies.
okres
Alior Bank

Alior Bank Konto Wyższej Jakości

 

Lokata 2-miesięczna w Aliort Bank, to oferta dla nowych klientów banku

Oprocentowanie lokaty 2 miesięcznej wynosi 4% dla klientów, którzy założą lokatę w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w wariancie Konto Rozsądne lub Konto Wyższej Jakości lub Konto Internetowe oraz nowo otwarty rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy w tym wariancie będzie aktywny do dnia dokonywania aktualizacji oprocentowania.

Oprocentowanie zostanie podniesione z 1% do 4%, a odsetki skorygowane do 10 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu założenia lokaty, w przypadku spełnienia powyższych warunków

Możesz założyć więcej niż jedną lokatę 2-miesięczną, ale łączna suma lokat 2 miesięcznych nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych, lokata promocyjna tylko dla PLN

 

>> Alior Bank, tutaj otworzysz Konto Internetowe <<

 

 

Alior Bank Konto LOKACYJNE 2,50%

2,50%
oproc.
0,01 zł
kwota min.
100 000 zł
kwota maks.
4 mies.
okres
Alior Bank


Alior Bank KONTO LOKACYJNE, to konto oszczędnościowe dla obecnych i nowych klientów banku, którzy zdeponują w banku nowe oszczędności

Nowe środki - środki ponad łączne saldo z 1.08.2017 r. środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i lokat terminowych Alior Bank,

Jeśli nie wpłacasz nowych środków także zarabiasz – środki niezakwalifikowane jako nowe środki po okresie promocyjnym oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o 0,5  p.p.., na dzień publikacji wpisu podstawowe oprocentowanie wynosi 0,96%

Konto lokacyjne uruchomisz bez konta osobistego (możesz mieć tylko jedno takie konto), a za pośrednictwem systemu Alior Bank będziesz mieć stały dostęp do historii transakcji

Możesz wypłacać środki bez utraty odsetek gdyż swoje oszczędności nie lokujesz na lokacie, ale na koncie lokacyjnym, które jest kontem oszczędnościowym, możesz również dopłacać środki w dowolnym momencie

Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (kolejne 10 zł - warto o tym pamiętać)

Kapitalizacja odsetek ma miejsce na koniec okresu promocji (po 4 miesiącach od daty otwarcia Konta Lokacyjnego Alior Bank)

Ważne uwagi

 • okres promocji to 4 miesiące od daty otwarcia konta - warto więc konto otworzyć dopiero wtedy, gdy będzie można zasilić je środkami
 • na potrzeby promocji i naliczania podwyższonego oprocentowania Alior Bank utworzy rachunek techniczny (bezpłatny), na który środki będą przenoszone podczas naliczania oprocentowania (w tym czasie nie będą dostępne), przelew na rachunek techniczy zostanie wykonany około 23.00, a wrócą na konto przed 05.00 następnego dnia
 • modyfikacja parametrów Konta Lokacyjnego Alior Bank powoduje odpięcie rachunku technicznego i usunięcie promocji na rachunku

Przypominamy o promocji 100 zł w bonach SODEXO:

 

>> Alior Bank, tutaj otworzysz Konto Internetowe <<

 

 

Alior Bank Lokata 9-miesięczna 2,25%

2,25%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
6 mies.
okres
Alior Bank

 

Lokata 9-miesięczna Alior Bank - do zawarcia lokaty 9-miesięcnzej uprawnieni są klienci deponujący w Alior Bank nowe środki, tj. środki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich, według stanu na 1 sierpnia 2017r.

Łączna kwota lokat nie może przekroczyć różnicy pomiędzy saldem bieżącym rachunków, a saldem z 1 sierpnia 2017 r. - w naszym zestawieniu przyjęliśmy bez ograniczeń

Zerwanie lokaty możliwe jest w placówce Alior Banku. Jeżeli lokata zostanie zerwana przed terminem zapadalności, odsetki niezostaną naliczone, a wypłata może być zrealizowana jako przelew krajowy (po otwarciu konta i pobraniu prowizji zgodnie zTaryfą Opłat i Prowizji) lub w gotówce

 

>> Alior Bank, tutaj otworzysz Konto Internetowe z bonem SODEXO <<

 

 

Alior Bank Lokata NA NOWE ŚRODKI 92D 2,00%

2,00%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
200 000 zł
kwota maks.
92 dni
okres
Alior Bank

Alior Bank Konto Wyższej Jakości

 

Alior Bank 92 dniowa lokata NA NOWE ŚRODKI, to lokata tylko w PLN dla klientów, którzy zdeponują w banku nowe oszczędności

Nowe środki - do zawarcia lokaty 92-dniowej uprawnieni są klienci deponujący w Alior Bank nowe środki, tj. środki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na  należących do nich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich, według stanu na 01 sierpnia 2017 r.

Łączna kwota lokat nie może przekroczyć różnicy pomiędzy saldem bieżącym rachunków, a dniem badania salda, a dodatkowo łączna suma lokat 92-dniowych nie może przekroczyć 200000 PLN

Zerwanie lokaty możliwe jest w placówce banku, jeżeli lokata zostanie zerwana przed terminem zapadalności, odsetki niezostaną naliczone, a wypłata może być zrealizowana jako przelew krajowy (po otwarciu konta i pobraniu prowizji zgodnie zTaryfą Opłat i Prowizji) lub w gotówce

 

>> Alior Bank, tutaj otworzysz Konto Internetowe <<

 

 

Alior Bank Lokata standardowa 2 letnia 1,90%

1,90%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
24 mies.
okres
Alior Bank


Lokata standardowa 2 letnia Alior Bank:

 • bez zakładania konta
 • brak dodatkowych warunków
 • w razie podjęcia wkładu przed upływem okresu umownego posiadaczowi lokaty nie przysługują odsetki naliczano do dnia poprzedzającego wypłatę

 

Alior Bank Lokata TOP5 1,50%

1,50%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
92 dni
okres
Alior Bank


Lokata TOP5 Alior Bank:

 • do zawarcia umowy lokaty TOP5 - 92-dniowej uprawnieni są klienci deponujący w Banku nowe środki, tj. środki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i lokat terminowych, prowadzonych w złotych, według stanu na dzień 04.09.2016 r.
 • łączna kwota lokat nie może przekraczać różnicy pomiędzy saldem bieżącym rachunków, a saldem z dnia 04.09.2016 r.
 • promocja obowiązuje do odwołania
 • lokata TOP5 odnawia się na stawkę ustalaną w oparciu o najwyższe oprocentowanie, spośród ofert lokat 3 miesięcznych, pięciu banków tj. PKO BP, Pekao SA, ING, mBank, BZ WBK, przy czym nie uwzględniane są oferty specjalne, promocyjne obowiązujące dla określonych grup klientów stawka dla odnowień lokaty TOP5 – 92 dni jest ustalana w drugi wtorek każdego miesiąca i obowiązuje oraz jest prezentowana od kolejnego dnia

 

Alior Bank Lokata NA NOWE ŚRODKI 120D 1,50%

1,50%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
120 dni
okres
Alior Bank

Alior Bank Konto Wyższej Jakości

 

Alior Bank 120 dniowa lokata NA NOWE ŚRODKI, to lokata tylko w PLN dla klientów, którzy zdeponują w banku nowe oszczędności

Nowe środki - do zawarcia lokaty 120-dniowej uprawnieni są klienci deponujący w Alior Bank nowe środki, tj. środki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na  należących do nich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich, według stanu na 01 sierpnia 2017 r.

Łączna kwota lokat 120-dniowych nie może przekroczyć różnicy pomiędzy saldem bieżącym rachunków, a saldem z 01 sierpnia 2017 r.

 

>> Alior Bank, tutaj otworzysz Konto Internetowe <<

 

 

Alior Bank Lokata 10-miesięczna 1,20%

1,20%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
10 mies.
okres
Alior Bank


Lokata 10-miesięczna Alior Bank:

 • brak dodatkowych warunków

 

Alior Bank Lokata bez utraty odsetek 1,10%

1,10%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
24 mies.
okres
Alior Bank

Alior Bank Konto Rozsądne

 

Lokata BEZ UTRATY ODSETEK Alior Bank dostępna jest zarówno na 12 jak i 24 miesiące

Lokata bez utraty odsetek po okresie odnowienia lokaty

Dotyczy wyłącznie lokaty w PLN, odsetki kapitalizowane są w dniu zapadalności lokaty

W naszym zestawieniu prezentujemy lokatę 24-miesięczną.

 

Alior Bank Lokata standardowa 1,00%

1,00%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
1 mies.
okres
Alior Bank


Lokata standardowa Alior Bank:

 • z lokaty możesz skorzystać bez zakładania konta
 • brak dodatkowych warunków
 • lokata może przedłużyć się automatycznie na kolejny okres
 • lokata dostępna również na 2 lub 3 miesiące

 

Alior Bank Lokata 150-dniowa online 1,00%

1,00%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
150 dni
okres
Alior Bank


Lokata 150-dniowa online Alior Bank

 • kwota już od 1000 zł
 • brak ograniczeń na maksymalną kwotę lokaty i liczbę lokat
 • lokata tylko dla PLN

Odsetki kapitalizowane w dniu zapadnięcia lokaty.

W ofercie Alior Bank dostępna jest również lokata 10-dniowa online z oprocentowaniem 0,40%

 

Alior Bank Lokata 6-miesięczna 0,90%

0,90%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
6 mies.
okres
Alior Bank

Alior Bank Konto Rozsądne

 

Lokata 6 miesięczna w Alior Bank z oprocentowaniem stałym i możliwością uruchomienia lokat walutowych dla wybranych okresów lokowania środków

Lokata dostępna na 1, 3, 4 lub 6 w tym 2 miesięczna jako lokata promocyjna (patrz lokaty Alior Bank), w naszym zestawieniu prezentujemy lokatę 6-miesięczną

 Oprocentowanie lokat ze stałym oprocentowaniem:

 • 1-miesięczna: 0,25% PLN, 0,15% USD, 0,15% GBP
 • 3-miesięczna: 0,7% PLN, 0,07% EUR, 0,30% USD, 0,15% GBP
 • 4-miesięczna: 0,25% / 3,50% PLN, gdzie lokata z podwyższonym oprocentowaniem jest otwierana zgodnie z zasadami regulaminu promocji "Lokata z inwestycją" dostępnego w placówkach banku
 • 6-miesięczna: 0,9% PLN (to ta lokata), dla walut: 0,10% EUR, 0,30% USD, 0,20% GBP, 0,01% CHF

 

Alior Bank Lokata z Bonusem 0,57%

0,57%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
80 000 zł
kwota maks.
200 dni
okres
Alior Bank


Lokata z Bonusem Alior Bank:

 • Do uruchomienia lokaty wymagane jest konto osobiste
 • Oprocentowanie standardowe może zostać podwyższone o dodatkową premię realne oprocentowanie z premią to nawet 2,30%
 • Możesz założyć tylko jedną taką lokatę
 • Lokata dostępna tylko w oddziałach banku, gdzie uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące dostępności lokaty, oprocentowania i kwoty premii

 

>> Alior Bank, tutaj otworzysz Konto Rozsądne <<

 

 

Alior Bank Lokata 10-dniowa online 0,40%

0,40%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
10 dni
okres
Alior Bank

Alior Bank konto internetowe

 

Alior Bank lokata 10-dniowa online to:

 • kwota już od 1000 zł
 • brak ograniczeń na maksymalną kwotę lokaty i liczbę lokat
 • lokata tylko dla PLN

Odsetki kapitalizowane w dniu zapadnięcia lokaty, wcześniejsze zerwanie skutkuje utratą odsetek.

 

Najlepsze lokaty z innych banków

Alior Bank - nie znaleźliśmy promocyjnych lokat / kont oszczędnościowych w tym banku (albo promocje już się zakończyły), poniżej prezentujemy do 15 najlepszych ofert innych banków, promocyjne lokaty / konta oszczędnościowe z naszego zestawienia:

Lokaty bankowe
 • Idea Bank Lokata HAPPY

  Lokata HAPPY Idea Bank to lokata z niskim progiem wejścia (już od 500 zł), bardzo dobra oferta dla klientów Idea Bank, którzy chcą rozpocząć oszczędzanie i nie chcą deponować środków na długi okres - lokata 2-miesięczna:
  wysokie oprocentowanie 4,0% w skali rocznej
  jest to lokata bez konta, czyli do jej uruchomienia nie jest wymagane zakładanie konta ani korzystania z innych produktów bankowych
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  Lokata HAPPY4,00%500 - 10.000 zł
  / 2 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Nest Bank Lokata WITAJ

  Nest Lokata Witaj Nest Bank, to wysokie oprocentowanie na dobry początek, możliwość ulokowania do 10.000 zł na 3 a także na 6 miesięcy
  Lokata dostępna zarówno dla nowych, jak i dla obecnych klientó banku, przy czym dla obecnych klientów dostępna jest przez 30 dni od dnia otwarcia Nest Konta
  Lokatę uruchomisz w ramach bankowości elektronicznej Nest Bank oraz w oddziałach banku
  dla nowych klientów
  Lokata WITAJ4,00%1.000 - 10.000 zł
  / 3 mies.
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 • mBank eKonto z lokatą 3,5% na powitanie

  eKonto z lokatą mBank, to inaczej Lokata 3,5% NA Wejście - propozycja dla nowych klientów mBank, którzy nigdy nie byli klientami mBank (nie widnieją w systemie mBank)
  Jeśli jesteś nowym klientem mBanku (np. nie brałeś/-aś udziału w żadnej promocji, nie korzystasz z karty kredytowej czy nie masz kredytu w mBank) to bank powita Cię lokatą na wysoki procent
  Razem z lokatą na wejście otwierane jest wspomniane eKonto w mBank:
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  eKonto z lokatą 3,5% na powitanie3,50%500 - 10.000 zł
  / 3 mies.
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 • Idea Bank Lokata HAPPY PRO + 200 zł do fly.pl

  Lokata HAPPY PRO w Idea Bank to ciekawa oferta skierowana do klientów Idea Bank dysponujących średnimi oszczędnościami, którą możemy uplasować pomiędzy lokatą HAPPY a HAPPY PLUS. Podobnie jak dla innych lokaty typu HAPPY w Idea Bank, tak i HAPPY PRO dedykowana jest dla nowych klientów banku. Możesz założyć tylko jedną taką lokatę, do jej uruchomienia nie musisz zakładać konta ani korzystania z innych produktów bankowych.
  Teraz w specjalnej promocji możesz zgarnąć bony do fly.pl o wartości 200 zł - wystarczy, że uruchomisz lokatę HAPPY PRO i utrzymasz ją tylko do końca miesiąca.
  Konto nie jest wymagane, ale może być przydatne do korzystania z innych lokat Idea Bank. A samo Konto Idealne jest bezwarunkowo darmowe, z darmową kartą i darmową wypłatą ze wszystkich bankomatów w Polsce.
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  Lokata HAPPY PRO + 200 zł do fly.pl3,00%500 - 25.000 zł
  / 3 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • BGŻOptima Lokata BEZKARNA

  Lokata BEZKARNA, to flagowy produkt BGŻOptima. Lokata dostępna jest wyłącznie dla nowych klientów banku, jeżeli zamkniesz konto, musisz poczekać min. 12 miesięcy aby skorzystać z promocyjnych warunków.
  Lokatę bezkarną na tle konkurencji charakteryzuje to, że w przypadku zerwania lokaty nie tracisz wypracowanych odsetek, zrywając lokatę w dowolnym momencie jej trwania (ale przed wygaśnięciem) BGŻOptima wypłaci Ci odsetki za wszystkie dni, w których lokata była aktywna. Dodatkowo lokatę bezkarną możesz połączyć z kontem oszczędnościowym i ulokować jeszcze więcej środków korzystając z dobrego oprocentowania. Ale pamiętaj, żeby podczas składania wniosku o otwarcie konta w BGŻOptima wybrać Lokatę Bezkarną - jeżeli o tym zapomnisz to aż na 12 miesięcy stracisz możliwość skorzystania z promocyjnego oprocentowania.
  Na konto oszczędnościowe, o którym wspomnieliśmy powyżej, trafią również środki po wygaśnięciu lokaty (albo wcześniejszym zerwaniu) - wysokooprocentowane konto, jak na konto oszczędnościowe, prowadzone za darmo, bez limitu wypłat w miesiącu i bez konieczności posiadania ROR.
  dla nowych klientów, limit lokat: 1, bez utraty odetek
  Lokata BEZKARNA3,00%1.000 - 20.000 zł
  / 3 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Lion’s Bank Lokata WELCOME

  Lokata WELCOME w Lion's Bank dedykowana jest dla nowych klientów banku, tj. może skorzystać tylko klient, który do momentu poprzedzającego złożenie wniosku o założenie Lokaty WELCOME nie zawarł z bankiem umowy produktowej lub nie złożył wniosku.
  Oprocentowanie lokaty można zaliczyć do jednego z najwyższych na rynku, co więcej, nie lokata nie jest też typowym wabikiem na klientów, gdyż w przeciwieństwie do większości lokat promocyjnych, na lokacie WELCOME w Lion's Bank: 
  można zdeponować duże pieniądze i
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  Lokata WELCOME3,00%350.000,01 - 650.000 zł
  / 40 dni
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Deutsche Bank Polska Lokata POWITALNA

  Lokata POWITALNA Deutsche Bank Polska to wysokooprocentowana lokata promocyjna w walucie PLN na okres 12 miesięcy dedykowana dla nowych klientów banku, którzy nie posiadają podpisanej umowy ramowej z bankiem, albo podpiszą umowę o konto dbNET PREMIUM z kolejną osobą/osobami
  Możesz otworzyć maksymalnie 5 Lokat powitalnych nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia założenia Konta dbNET PREMIUM - lokatę uruchomisz wyłącznie z kontem dbNET PREMIUM
  Bez względu na to ile otworzysz lokat powitalnych w Deutsche Bank, łączne saldo wszystkich lokat powitalnych nie może przekraczać 100 000 zł.
  dla nowych klientów, limit lokat: 5
  Lokata POWITALNA3,00%20000 - 100.000 zł
  / 12 mies.
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 • BGŻOptima Lokata BEZKOMPROMISOWA

  Lokata BEZKOMPROMISOWA, to bliźniacza oferta do lokaty BEZKARNEJ i drugi flagowy produkt BGŻOptima. Lokata dostępna jest wyłącznie dla nowych klientów banku, jeżeli zamkniesz konto, musisz poczekać min. 12 miesięcy aby skorzystać z promocyjnych warunków.
  Lokatę bezkompromisową na tle konkurencji charakteryzuje to, że w przypadku zerwania lokaty nie tracisz wypracowanych odsetek, zrywając lokatę w dowolnym momencie jej trwania (ale przed wygaśnięciem) BGŻOptima wypłaci Ci odsetki za wszystkie dni, w których lokata była aktywna. Dodatkowo lokatę bezkompromisową możesz połączyć z kontem oszczędnościowym i ulokować jeszcze więcej środków korzystając z dobrego oprocentowania.
  Pamiętaj, żeby podczas składania wniosku o otwarcie konta w BGŻOptima wybrać Lokatę Bezkompromisową - jeżeli o tym zapomnisz to aż na 12 miesięcy stracisz możliwość skorzystania z promocyjnego oprocentowania. Na konto oszczędnościowe, o którym wspomnieliśmy powyżej, trafią również środki po wygaśnięciu lokaty (albo wcześniejszym zerwaniu) - wysokooprocentowane konto, jak na konto oszczędnościowe, prowadzone za darmo, bez limitu wypłat w miesiącu i bez konieczności posiadania ROR.
  dla nowych klientów, limit lokat: 1, bez utraty odetek
  Lokata BEZKOMPROMISOWA2,50%1.000 - 100.000 zł
  / 3 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Bank Millennium Konto Millennium Profit

  Konto Oszczędnościowe Millennium Profi w Banku Millennium to wygodne i nowoczesne konto dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości, bez wymaganej regularnej wpłaty
  wysokie oprocentowanie w okresie promocji: 2,5% do 100.000 zł i 1,7% powyżej tej kwoty (w promocji)
  możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie bez utraty odsetek
  limit lokat: 1, bez utraty odetek
  Konto Millennium Profit2,50%0,01 - 100.000 zł
  / 92 dni
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 • Idea Bank Lokata HAPPY PLUS + 200 zł do fly.pl

  Lokata HAPPY PLUS w Idea Bank, to oferta dedykowana dla bardziej majętnych klientów Idea Bank, według nas jest to oferta po lokacie HAPPY i HAPPY PRO.
  Teraz w specjalnej promocji możesz zgarnąć bony do fly.pl o wartości 200 zł - wystarczy, że uruchomisz lokatę HAPPY PLUS i utrzymasz ją tylko do końca miesiąca:
  lokata dla nowych klientów
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  Lokata HAPPY PLUS + 200 zł do fly.pl2,50%10.000,01 - 100.000 zł
  / 3 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Getin Bank Konto NA NOWE ŚRODKI

  Konto oszczędnościowe NA NOWE ŚRODKI Getin Bank, to oferta zarówno dla nowych, jak i dla obecnych klientów Getin Bank.
  Nowe środki to środki na Koncie Oszczędnościowym wpłacone po dacie dalda początkowego stanowiące nadwyżkę nad saldem początkowym na Koncie Oszczędnościowym oraz jednocześnie nad Saldem początkowym na produktach depozytowych Getin Bank
  W ramach obecnej edycji promocji, która trwa od 01.08.2017 r. do 30.09.2017 r bank bada saldo na dzień 28.07.2017
  bez utraty odetek
  Konto NA NOWE ŚRODKI2,50%0,01 - 100.000 zł
  / 122 dni
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Lion’s Bank Lokata FORTUNE

  Lokatę FORTUNE otworzysz pod warunkiem posiadania w Lion's Bank ROR prowadzonego w złotych polskich, możesz założyć lokata Fortune również na 6 miesięcy z takim samym oprocentowaniem
  Warunkiem uzyskania oprocentowania jest:
  utrzymanie salda 10% kwoty lokaty na rachunku ror, z którego została uruchomiona lokata - rzeczywiste oprocentowanie będzie więc nieco niższe.
  Na czas trwania lokaty na 10% środków zostanie nałożona blokada, która zostanie zwolniona po zakończeniu lokaty. W przypadku zdjęcia blokady (jest to możliwe np. za pośrednictwem infolinii Lion's Bank) oprocentowanie lokaty zostanie obniżone do 0,5%. Nie ma możliwości ponownego założenia blokady na środki.
  Lokata FORTUNE2,40%100.000 - 1.000.000 zł
  / 12 mies.
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 • Getin Bank e-Lokata na NOWE ŚRODKI

  e-Lokata na NOWE ŚRODKI Getin Bank, to 5-miesięczna lokata z oprocentowaniem wynoszącym aż 2,40% z kapitalizacją odsetek na koniec okresu oszczędzania. To właśnie dzięki tej lokacie osiągniesz wysoki zysk!
  Na e-lokacie masz możliwość ulokowania wyłącznie nowych środków tj. nadwyżki powyżej salda środków złotowych Klienta w Getin Noble Banku SA (wg stanu na 30.06.2017 r.).
  Oferta e-Lokaty na NOWE ŚRODKI Getin Bank dedykowana jest zarówno dla nowych jak i obecnych klientów banku (warunek na nowe środki dla obecnych klientów), kapitalizacja na koniec okresu umowy lokata, lokatę możesz założyć przez internet, również bez zakładania konta w banku. Składając wniosek koniecznie sprawdź poprawność danych.
  limit lokat: 1
  e-Lokata na NOWE ŚRODKI2,40%500 - 200.000 zł
  / 5 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Getin Bank Lokata na NOWE ŚRODKI

  Lokata na NOWE ŚRODKI Getin Bank, to 5-miesięczna lokata z atrakcyjnym oprocentowaniem wynoszącym aż 2,40% i maksymalną kwotą lokaty do 200 tys. zł
  Na lokacie masz możliwość ulokowania wyłącznie nowych środków tj. nadwyżki powyżej salda środków złotowych Klienta w Getin Noble Banku SA (wg stanu na 30.06.2017 r.).
  Oferta Lokaty na NOWE ŚRODKI Getin Bank dedykowana jest zarówno dla nowych jak i obecnych klientów banku (warunek na nowe środki dla obecnych klientów), kapitalizacja na koniec okresu umowy lokata, lokatę możesz założyć przez internet, również bez zakładania konta w banku. Składając wniosek koniecznie sprawdź poprawność danych.
  limit lokat: 1
  Lokata na NOWE ŚRODKI2,40%500 - 200.000 zł
  / 5 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Idea Bank Konto ZOŚKA PRO

  wysokooprocentowane konto oszczędnościowe
  podane oprocentowanie uzyskasz pod warunkiem utrzymania 10% kwoty na ROR
  założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne
  1 dzień podano przykładowo, na koncie oszczędnościowym możesz lokować środki przez dowolny czas
  Konto ZOŚKA PRO2,25%1000 - 131.072.000 zł
  / 1 dni
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 •  

  Dane kontaktowe Alior Bank


  Sesje Elixir Alior Bank

  Sesje wychodzące Sesje przychodzące
  1 sesja 2 sesja 3 sesja 1 sesja 2 sesja 3 sesja
  08:20 12:20 15:10 12:00 15:30 17:30

  Alior Bank kod BIC / SWIFT CODE Alior Bank
    ALBPPLPW


  Adres korespondencyjny

  Alior Bank SA
  ul. Postępu 18 B
  02-676 Warszawa

  Infolinia Alior Bank

  12 342 70 00
  19 502 (z sieci Play: 12 19 502) lub 12 370 70 00 (tel. stacjonarne i komórkowe)
  +48 12 19 502 lub +48 12 370 70 00 (z zagranicy)
  24/7

  Zastrzeganie kart (całodobowo)

  19 502 - opcja 3
  lub za pośrednictwem infolinii

  Ważne: dane mają charakter informacyjny, przed skorzystaniem zweryfikuj czy są poprawne i aktualne

  Zobacz też inne oferty:

  Alior Bank Konto Wyższej Jakości

   

  Alior Bank kredyt hipoteczny

   

  Alior Bank Konto Rozsądne