RANKING LOKAT

Najlepsze lokaty Inteligo czerwiec 2017

Ranking lokat Inteligo, zestawienie w którym prezentujemy najlepsze lokaty Inteligo w zestawieniu miesięcznym, tu za czerwiec 2017, oczywiście wszystkie prezentowane przez nas w rankingu lokaty Inteligo objęte są gwarancją BFG oraz nadzorem KNF.

Depozyty, które możesz uruchomić w Inteligo prezentowane są od najwyżej oprocentowanych, do tych oprocentowanych nieco niżej, a jeśli więcej niż jedna lokata ma takie samo oprocentowanie, to kolejnym wyznacznikiem jest maksymalna kwota, jaką możesz zdeponować w Inteligo.

Do wybranych lokat z rankingu dołączamy linki umożliwiające złożenie wniosku online o lokatę bądź konto bankowe w Inteligo.

 

Inteligo Rachunek Oszczędnościowy 1,80%

1,80%
oproc.
200 000,00 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
1 dzień
okres
Inteligo

Inteligo Konto Osobiste

 

Rachunek oszczędnościowy w Inteligo to rachunek oszczędnościowy w ramach prywatnego konta Inteligo z atrakcyjnym oprocentowaniem zgromadzonych środków - do 1,80%, z jednoczesną możliwością ich wypłaty w dowolnej chwili, za otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego nie są pobierane żadnye opłaty

Oprocentowanie na koncie oszczędnościowym Inteligo (w ww zestawieniu obowiązuje dla kwoty od 200 000 zł) dla niższych kwot:

 • do 999,99 zł - 0,60%
 • od 1 000,00 zł do 9 999,99 zł - 0,70%
 • od 10 000,00 zł do 19 999,99 zł - 0,80%
 • od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł - 0,90%
 • od 50 000,00 zł do 99 999,99 zł - 0,90%
 • od 100 000,00 zł do 199 999,99 zł - 1,30%
 • od 200 000,00 zł - 1,80% - opisane w zestawieniu

 

Rachunek oszczędnościowy jest przeznaczony dla posiadaczy kont prywatnych Inteligo. W ramach danego konta można otworzyć tylko jeden rachunek oszczędnościowy. Odsetki na rachunku oszczędnościowym bank nalicza od bieżącej wysokości salda na koniec każdego dnia, a kapitalizuje co miesiąc, w tym samym dniu co na rachunku głównym konta.

Jak otworzyć rachunek oszczędnościowy Inteligo:

 • Rachunek oszczędnościowy możesz otworzyć w serwisie www wybierając sekcje "Rachunki", a następnie "Nowy rachunek oszczędnościowy" w sekcji  "Na skróty"
 • Wybierasz konto w ramach którego ma być prowadzony rachunek oszczędnościowy. Podajesz nazwę rachunku, co pozwoli Ci odróżnić go od pozostałych. Możesz też od razu zasilić nowo otwierany rachunek
 • Sprawdzasz szczegóły zleconej dyspozycji. Oświadczasz, że zapoznałeś się z "Zasadami prowadzenia rachunku oszczędnościowego" i akceptujesz zawarte w tym dokumencie warunki
 • Możesz cieszyć się wysokim oprocentowaniem swoich pieniędzy z możliwością wypłaty w każdej chwili bez utraty odsetek!

Wpłaty i wypłaty na konto oszczędnościowe Inteligo:

 • możesz dokonywać dopłat do rachunku w dowolnej wysokości i dowolnym czasie za pomocą przelewu lub wpłaty gotówki
 • z rachunku oszczędnościowego możesz wypłacać środki dokonując przelewu na inne rachunki w ramach posiadanych przez Ciebie kont Inteligo (przelew pomiędzy własnymi rachunkami), pierwszej wypłaty w danym miesiącu kalendarzowym możesz dokonać bez żadnych prowizji, za każdą następną pobierana jest opłata z TOiP

 

Inteligo Hop lokata z zyskiem 1,31%

1,31%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
12 mies.
okres
Inteligo

Inteligo Konto Osobiste

 

Inteligo Hop lokata z Zyskiem, to nawet 2,50% w ostatnim miesiącu oszczędzania, lokatę założysz online lub za pośrednicwem Infolinii

Okres lokaty to 3, 6 i 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia lokaty na kolejne okresy, przy czym jeżeli wybierzesz wariant automatycznego przedłużenia umowy, hop lokata zostanie odnowiona na kolejny taki sam okres umowny na warunkach oprocentowania obowiązujących w dniu odnowienia lokaty, a jeżeli nie wybierzesz wariantu automatycznego przedłużenia, po upływie terminu umowy kapitał wraz z naliczonymi odsetkami zostanie automatycznie przelany na Twój rachunek główny w koncie Inteligo

Limit odnowień dla lokaty Hop Inteligo z Zyskiem jest uzależniony od okresu lokowania środków i wynosi:

 • 3 miesięcy - maksymalna liczba odnowień: 30;
 • 6 miesięcy - maksymalna liczba odnowień: 15
 • 12 miesięcy - maksymalna liczba odnowień: 8.

Oprocentowanie Hop lokaty z Zyskiem Inteligo rośnie w kolejnych miesiącach oszczędzania, zależne jest również od okresu, na jaki ulokujesz środki. Średnie oprocentowanie na lokacie 3 miesięcznej wynosi 0,83%, na lokacie 6 miesięcznej wynosi 1,08% a na lokacie 12 miesięcznej 1,31%, a w poszczególnych miesiącach wynosi:

 • dla hop lokaty 3M:
  • 0,25% w pierwszym miesiącu
  • 0,75% w drugim
  • 1,50% w trzecim
 • dla hop lokaty 6M
  • 0,25% w pierwszym miesiącu
  • 0,75% w drugim
  • 1,00% w trzecim
  • 1,25% w czwartym
  • 1,50% w piątym
  • 1,75% w szóstym
 • dla hop lokaty 12M - to ta lokata:
  • 0,20% w pierwszym miesiącu
  • 0,40% w drugim
  • 0,60% w trzecim
  • 0,80% w czwartym
  • 1,00% w piątym
  • 1,20% w szóstym
  • 1,40% w siódmym
  • 1,60% w ósmym
  • 1,80% w dziewiątym
  • 2,00% w dziesiątym
  • 2,25% w jedenastym
  • 2,50% w dwunastym

W trakcie trwania umowy hop lokaty Inteligo nie można dopłacać do niej środków, a wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na hop lokacie z zyskiem przed upływem Okresu Umownego jest równoznaczna z dyspozycją zerwania lokaty, przy czym wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje tym, że bank wypłaci Twój kapitał powiększony o odsetki naliczone za poprzednie miesiące. Odsetki za miesiąc, w którym nastąpiło zerwanie lokaty, nie będą naliczane.

Jak otworzyć lokatę Hop lokatę z Zyskiem Inteligo:

Krok 1.  Zlecasz otwarcie hop lokaty
Po zalogowaniu do konta, w sekcji „Lokaty” wybierasz „Nowa lokata” a następnie „Otwórz”przy wybranej hop lokacie.

Krok 2.  Określasz kwotę i parametry otwieranej hop lokaty
Saldo minimalne hop lokaty to 1 000 zł, możesz wybrać opcję przedłużenia lokaty.

Krok 3.  Akceptujesz regulamin hop lokaty
Potwierdzasz zapoznanie się z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków hop lokaty w ramach Konta Inteligo prywatnego i akceptujesz zawarte w nim warunki.

Jeżeli nie posiadasz konta Inteligo możesz je otworzyć korzystając z bannera poniżej

 

>> Inteligo, tutaj otworzysz Konto i bony 150 zł do Intersport <<

 

 

Inteligo Lokata IGO 1,30%

1,30%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
12 mies.
okres
Inteligo

Inteligo Konto Osobiste

 

Lokata IGO w Inteligo to atrakcyjne oprocentowanie 1,30% na lokacie 12M w skali roku, aby zacząć oszczędzać na igo lokacie z miesięczną kapitalizacją odsetek, nie trzeba mieć otwartego konta Inteligo - Igo lokata Inteligo z miesięczną kapitalizacją odsetek jest dostępna dla wszystkich osób, które posiadają w dowolnym banku krajowym indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Lokata IGO to produkt bez podpisywania umowy i otwierania Konta Inteligo -  po zakończeniu okresu trwania igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek środki wpłyną na Twój rachunek Inteligo lub rachunek, z którego nastąpił przelew środków na lokatę (w przypadku jego zmiany - środki wpłyną na rachunek wskazany w ostatniej przyjętej od Ciebie przez Bank dyspozycji)

Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem Inteligo, to:

 • wypełniasz wniosek pod adresem igolokata.inteligo.pl lub telefonicznie u konsultanta Inteligo pod numerem 801 121 121 lub +48 81 535 60 60
 • na adres e-mail podany we wniosku otrzymujesz wiadomość zawierającą dane otwieranej igo lokaty i numer rachunku do wpłaty
 • w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku otwarcia igo lokaty przelewasz z Twojego konta indywidualnego, prowadzonego w dowolnym banku krajowym, zadeklarowaną we wniosku kwotę
 • na adres e-mail podany we wniosku otrzymujesz potwierdzenie otwarcia igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek
 • dodatkowo, na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z unikalnym identyfikatorem, który posłuży do logowania do serwisu inteligo.pl, a na numer telefonu komórkowego – SMS z inicjalnym hasłem. Połączenie ze stroną logowania w serwisie internetowym jest szyfrowane i zabezpieczone certyfikatem. Po pierwszym logowaniu system poprosi Cię o nadanie nowego hasła. Pamiętaj, aby we wniosku o igo lokatę podać unikalny numer telefonu komórkowego

Jeżeli jesteś już klientem Inteligo to:

 • wypełniasz wniosek po zalogowaniu do swojego Konta Inteligo
 • na adres e-mail podany w Twoim Koncie otrzymujesz wiadomość z danymi otwieranej lokaty i numerem rachunku do wpłaty
 • w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o otwarcie lokaty przelewasz zadeklarowaną w nim kwotę z Twojego konta Inteligo
 • odbierasz potwierdzenie otwarcia lokaty, przesłane na adres e-mail podany we wniosku

Uwaga: bez względu na to, czy otwierasz lokatę z konta Inteligo, czy "bez konta" przelew musi wpłynąć do banku w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Dane nadawcy oraz kwota muszą być zgodne z danymi podanymi na wniosku o otwarcie igo lokaty, w przeciwnym wypadku wniosek zostanie odrzucony, a niezgodny przelew zwrócony na konto nadawcy

W ramach lokaty IGO masz możliwość zdefiniowania automatycznego odnawiania lokaty. Jeśli wybierzesz wariant automatycznego przedłużenia umowy, IGO lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek zostanie odnowiona na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia lokaty, o ile bank nadal oferuje ten produkt. Jeżeli nie wybierzesz wariantu automatycznego przedłużenia lub bank zaprzestanie oferowania tego produktu, po upływie terminu umowy kapitał wraz z naliczonymi odsetkami zostanie automatycznie przelany na Twoje konto Inteligo lub rachunek, z którego nastąpił przelew środków na igo lokatę z miesięczną kapitalizacją odsetek (w przypadku jego zmiany - środki wpłyną na rachunek wskazany w ostatniej przyjętej od Ciebie przez Bank dyspozycji)

Uwaga! Wyłączenie opcji odnowienia lokaty jest możliwe z pomocą konsultanta nawet ostatniego dnia przed zakończeniem okresu umownego lokaty, bank wprowadził limit na liczbę odnowień:

 • do dnia 30 czerwca 2016 r. – brak maksymalnej liczby odnowień,
 • od dnia 1 lipca 2016 r. na okres:
  • 3 miesięcy-maksymalna liczba odnowień: 30;
  • 6 miesięcy-maksymalna liczba odnowień: 15
  • 12 miesięcy-maksymalna liczba odnowień: 8.

Oprocentowanie lokaty IGO w Inteligo:

 • 3 miesiące 0,90%
 • 6 miesięcy 1,10%
 • 9 miesięcy 1,20% - oferowana do 30.06.2016
 • 12 miesięcy 1,30% - to ta lokata

Uwaga, w trakcie trwania umowy igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek nie można dopłacać do niej ani wypłacać środków, więc jeśli chcesz zainwestować wyższą kwotę, otwórz nową igo lokatę - możesz to zrobić, gdyż bank nie wprowadza ograniczeń na liczbę lokat IGO ani na maksymalną kwotę pojedynczej lokaty.

 

>> Inteligo, tutaj otworzysz Konto i bony 150 zł do Intersport <<

 

 

Inteligo Lokata IKO 1,20%

1,20%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
12 mies.
okres
Inteligo

Inteligo Konto Osobiste

 

Lokata IKO w Inteligo to lokata, którą możesz założyć wyłącznie poprzez aplikację IKO na telefonach z systemem iOS, Android lub Windows Phone

Brak limitu na liczbę lokat IKO, dotyczy lokat IKO 1, 3, 6, 12 i 24-miesięcznych

Lokata dostępna na okresy:

 • Lokata 1-miesięczna 0,70% w skali roku
 • Lokata 3-miesięczna: 0,80% w skali roku
 • Lokata 6-miesięczna: 0,90% w skali roku
 • Lokata 12-miesięczna: 1,20% w skali roku - to ta lokata

W okresie umownym nie możesz dokonywać dopłat do lokaty ani wypłat z lokaty, wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty, od środków wypłaconych przed upływem okresu umownego nie nalicza się odsetek

Okres umowny lokat IKO nie podlega automatycznemu przedłużeniu, po zakończeniu okresu umownego środki z lokaty wraz z dopisanymi odsetkami zostaną przekazane zgodnie z dyspozycją złożoną w chwili otwarcia lokaty

Zerwanie lokaty następuje z dniem likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego, w razie likwidacji lokaty otrzymasz zwrot kapitału bez odsetek.

Lokatę IKO możesz założyć wyłącznie poprzez aplikację IKO na telefonach z systemem iOS, Android lub Windows Phone:

 1. Otwórz aplikację IKO i zaloguj się.
 2. Wejdź do menu aplikacji przesuwając palcem od prawej krawędzi ekranu telefonu do lewej.
 3. Wybierz ikonę „lokaty”, następnie przycisk „Otwórz lokatę”.
 4. Wybierz lokatę na liście i kliknij ją.
 5. Na ekranie z parametrami lokaty wprowadź kwotę, którą chcesz ulokować i zatwierdź założenie lokaty przyciskiem „Załóż lokatę”

Jeżeli nie masz konta Inteligo, możesz uruchomić je korzystając z bannera poniżej.

 

>> Inteligo, tutaj otworzysz Premia 150 zł do Intersport <<

 

 

Dane kontaktowe Inteligo


Sesje Elixir Inteligo

Sesje wychodzące Sesje przychodzące
1 sesja 2 sesja 3 sesja 1 sesja 2 sesja 3 sesja
08:00 11:45 14:30 11:30 15:10 17:30


Ważne: dane mają charakter informacyjny, przed skorzystaniem zweryfikuj czy są poprawne i aktualne

Zobacz też inne oferty:

Lokaty Expander

 

Lion's Bank Lokata WELCOME Online, lokata bez konta

 

Toyota Bank lokata 160 dni 2,5% do 100 tys. zł