RANKING LOKAT

Najlepsze lokaty Noble Bank czerwiec 2017

Ranking lokat Noble Bank, zestawienie w którym prezentujemy najlepsze lokaty Noble Bank w zestawieniu miesięcznym, tu za czerwiec 2017, oczywiście wszystkie prezentowane przez nas w rankingu lokaty Noble Bank objęte są gwarancją BFG oraz nadzorem KNF.

Depozyty, które możesz uruchomić w Noble Bank prezentowane są od najwyżej oprocentowanych, do tych oprocentowanych nieco niżej, a jeśli więcej niż jedna lokata ma takie samo oprocentowanie, to kolejnym wyznacznikiem jest maksymalna kwota, jaką możesz zdeponować w Noble Bank.

Do wybranych lokat z rankingu dołączamy linki umożliwiające złożenie wniosku online o lokatę bądź konto bankowe w Noble Bank.

 

Noble Bank Lokata MOBILNA 3,00%

3,00%
oproc.
500 zł
kwota min.
10 000 zł
kwota maks.
2 mies.
okres
Noble Bank


Lokata MOBILNA Noble Bank dostępna wyłącznie w Bankowości Mobilnej

Maksymalna kwota 10.000 zł,

Można uruchomić tylko lokatę lokatę mobilną Noble Bank, do uruchomienia której wymagane jest konto w banku

 

Noble Bank Lokata RENTIERSKA 2,40%

2,40%
oproc.
150 000 zł
kwota min.
20 000 000 zł
kwota maks.
36 mies.
okres
Noble Bank


Lokata Rentierska w Noble Bank to lokata na 2 lub 3 lata, oprocentowana 2,30% lub 2,40% w skali roku, z comiesięczną wypłatą odsetek i minimalną kwotą lokaty już od 150.000 zł

Lokata Renierska, to odpowiedź na potrzeby klientów private bankingu, którzy z jednej strony chcą efektywnie inwestować swoje środki, a z drugiej strony oczekują rozwiązań rentierskich, które pozwolą im czerpać korzyści z już zgromadzonych środków

Produkt daje gwarancję wysokich i stabilnych zysków w okresie aż 24 lub 36 miesięcy, a wypłata odsetek z lokaty występuje raz w miesiącu w wyznaczonym dniu

Likwidacja lokaty retierskiej Noble Bank w ciągu 12 miesięcy od założenia lub odnowienia Lokaty skutkuje obniżeniem oprocentowania do wysokości 1,00%, a likwidacja w terminie późniejszym – obniżeniem oprocentowania do wysokości 1,25%, kwota wypłaty zostaje pomniejszona o odsetki wypłacone co miesiąc w danym okresie umownym, w którym następuje likwidacja lokaty

Oprocentowanie lokaty zależy od okresu deponowania środków i wynosi:

 • 2,30% dla lokaty 2 letniej
 • 2,40% dla lokaty 3 letniej - tę przedstawiamy w zestawieniu

 

Noble Bank Lokata na NOWE ŚRODKI 2,00%

2,00%
oproc.
500 zł
kwota min.
200 000 zł
kwota maks.
4 mies.
okres
Noble Bank


Lokata NA NOWE ŚRODKI w Noble Bank polega na możliwości założenia z nowych środków pieniężnych, lokaty o terminie lokowania 4 miesięcy, z rozliczaniem odsetek na koniec okresu lokaty, o oprocentowaniu nominalnym 2% w skali roku

Istnieje możliwość założenia jednej lokaty w danej edycji, na kwotę maksymalnie 200 000 zł już od kwoty 500 zł

Nowe środki to środki pieniężne wyliczane są jako nadwyżka złotowych środków pieniężnych ulokowanych w banku w dniu przystąpienia do promocji w stosunku do stanu złotowych środków pieniężnych ulokowanych w banku na koniec dnia 31.03.2017 r. Dostępna kwota Nowych Środków jest automatycznie pomniejszana o kwotę lokat założonych z nowych środków po 31.03.2017 r., przy czym brane są pod uwagę wszystkie środki zdeponowane na rachunkach:

 • ROR
 • Rachunek Oszczędnościowy
 • rachunek przejściowy
 • rachunek do obsługi bankowych papierów wartościowych (BPW) wraz z zarejestrowanymi na nim BPW
 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz rachunek specjalny do obsługi rachunku oszczędnościowego IKE
 • rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, w tym zakładany poprzez elektroniczny kanał dostępu

Do promocji możesz przystępować do dnia 19.06.2017 r

 

Uwaga! W przypadku, gdy kwota opłaconej e-Lokaty/Lokaty (w zakresie Bankowości Telefonicznej) jest wyższa niż saldo Nowych Środków lub w przypadku gdy kwota opłaconej e-Lokaty/Lokaty (w zakresie Bankowości Telefonicznej) jest równa lub niższa niż saldo Nowych Środków ale wyższa niż kwota maksymalna, zakładane są dwie lokaty:

 • na kwotę salda Nowych Środków nie wyższą niż kwota maksymalna z oprocentowaniem promocyjnym
 • na pozostałą kwotę – z podstawowym oprocentowaniem, zgodnym z obowiązującym w dniu złożenia wniosku oprocentowaniem 1,65 % w skali roku

 

Noble Bank Lokata PROGRESYWNA 1,90%

1,90%
oproc.
500 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
12 mies.
okres
Noble Bank


Lokata PROGRESYWNA w Noble Bank to jedyna taka oferta depozytowa Noble Banku, jest to okazja na zysk z inwestycji w 12-miesięczną lokatę bankową ze średnim oprocentowaniem 1,90% w skali roku.  

Jeżeli Lokata została wypłacona w ciągu 1 miesiąca od jej założenia lub odnowienia – wypłata skutkuje utratą odsetek, a jeżeli Lokata została wypłacona w pierwszym okresie umownym w terminie późniejszym niż 1 miesiąc od jej założenia – zastosowaniem oprocentowania wg skali progresji za pełne miesiące utrzymania środków w Banku

Jeżeli Lokata została wypłacona w drugim i każdym następnym okresie umownym w terminie późniejszym niż 1 miesiąc od jej odnowienia stosuje się za pełne miesiące utrzymania środków w rozpoczętym okresie oprocentowanie równe stopie referencyjnej NBP obowiązującej w dniu odnowienia Lokaty

Stawki oprocentowania dla LOKATY PROGRESYWNEJ w Noble Bank (w zestawieniu oprocentowanie średnie dla lokaty Private Banking Noble Bank):

 • ======== OI == BO == PB == BI 
 • 1. miesiąc 0,70% 0,80% 0,90% 0,80%
 • 2. miesiąc 0,70% 0,80% 0,90% 0,80%
 • 3. miesiąc 0,85% 0,95% 1,05% 0,95%
 • 4. miesiąc 1,05% 1,15% 1,25% 1,15%
 • 5. miesiąc 1,25% 1,35% 1,45% 1,35%
 • 6. miesiąc 1,45% 1,55% 1,65% 1,55%
 • 7. miesiąc 1,65% 1,75% 1,85% 1,75%
 • 8. miesiąc 1,85% 1,95% 2,05% 1,95%
 • 9. miesiąc 2,30% 2,40% 2,50% 2,40%
 • 10. miesiąc 2,55% 2,65% 2,75% 2,65%
 • 11. miesiąc 2,80% 2,90% 3,00% 2,90%
 • 12. miesiąc 3,30% 3,40% 3,50% 3,40%

gdzie:

 • OI - oferta indywidualna, w tym dla klientów nieposiadających żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku, oferta dostępna w placówkach Getin Banku, w placówkach franczyzowych oraz bankowości telefonicznej
 • BO - bankowość osobista, oferta dla klientów z kontem Osobistym Noble lub rachunkiem osobistym Noble Bank lub na zaproszenie banku, oferta dostępna w placówkach Noble Banku, w placówkach Getin Banku oraz bankowości telefonicznej
 • PB - private banking, oferta dla klientów z kontem osobistym Noble Private Banking lub na zaproszenie banku, oferta dostępna wyłącznie w placówkach Noble Banku oraz bankowości telefonicznej
 • BI - bankowość internetowa,

 

Noble Bank Lokata TRADYCYJNA 1,85%

1,85%
oproc.
500 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
6 mies.
okres
Noble Bank


Lokata TRADYCYJNA Noble Bank jest lokatą o stałym oprocentowaniu, które w zależności od długości okresu

Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł, kapitalizacja środków następuje na koniec okresu trwania lokaty, a oprocentowanie zależy od okresu i posiadanego konta w Noble Bank:

 • Lokata/e-Lokata Tradycyjna 3 miesiące
  • 1,55% - oferta indywidualna
  • 1,65% - bankowość osobista
  • 1,75% - private banking
  • 1,65% - bankowość internetowa
 • Lokata/e-Lokata Tradycyjna 6 miesięcy
  • 1,65% - oferta indywidualna
  • 1,75% - bankowość osobista
  • 1,85% - private banking - tę prezentujemy w zestawieniu
  • 1,75% - bankowość internetowa

Dodatkowe informacje:

 • oferta indywidualna, w tym dla klientów nieposiadających żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku, oferta dostępna w placówkach Getin Banku, w placówkach franczyzowych oraz bankowości telefonicznej
 • bankowość osobista, oferta dla klientów z kontem Osobistym Noble lub rachunkiem osobistym Noble Bank lub na zaproszenie banku, oferta dostępna w placówkach Noble Banku, w placówkach Getin Banku oraz bankowości telefonicznej
 • private banking, oferta dla klientów z kontem osobistym Noble Private Banking lub na zaproszenie banku, oferta dostępna wyłącznie w placówkach Noble Banku oraz bankowości telefonicznej
 • bankowość internetowa,

 

 

Noble Bank Lokata STANDARDOWA 0,65%

0,65%
oproc.
500 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
1 mies.
okres
Noble Bank


Lokata STANDARDOWA w Noble Bank, to oferta na 1, 3, 4, 5, 6, 12, 24, 36 miesięcy, już od 500 zł

W naszym zestawieniu prezentujemy lokatę z najkrótszym okresem lokowania środków

W każdym przypadku, bez względu na okres lokowania środków oraz rodzaj rachunku, oprocentowanie jest takie samo

 

Dane kontaktowe Noble Bank


Sesje Elixir Noble Bank

Sesje wychodzące Sesje przychodzące
1 sesja 2 sesja 3 sesja 1 sesja 2 sesja 3 sesja
08:15 12:15 14:30 10:00 14:00 17:00


Ważne: dane mają charakter informacyjny, przed skorzystaniem zweryfikuj czy są poprawne i aktualne

Zobacz też inne oferty:

Getin Bank lokata Tradycyjna

 

Deutsche Bank - db Plan 500+ Premia

 

Santander stabilna Lokata 12 miesięcy 1,90%