RANKING LOKAT

Najlepsze lokaty Pekao SA grudzień 2017

Citibank Smartfon LG K4 Dual SIM i karta kredytowaRanking lokat Pekao SA, zestawienie w którym prezentujemy najlepsze lokaty Pekao SA w zestawieniu miesięcznym, tu za grudzień 2017, oczywiście wszystkie prezentowane przez nas w rankingu lokaty Pekao SA objęte są gwarancją BFG oraz nadzorem KNF.

Depozyty, które możesz uruchomić w Pekao SA prezentowane są od najwyżej oprocentowanych, do tych oprocentowanych nieco niżej, a jeśli więcej niż jedna lokata ma takie samo oprocentowanie, to kolejnym wyznacznikiem jest maksymalna kwota, jaką możesz zdeponować w Pekao SA.

Do wybranych lokat z rankingu dołączamy linki umożliwiające złożenie wniosku online o lokatę bądź konto bankowe w Pekao SA.

 

Pekao SA Lokata Negocjowana 1,80%

1,80%
oproc.
20 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
12 mies.
okres
Pekao SA


Lokata NEGOCJOWANA Pekao SA to propozycja dla Klientów, którzy oczekują atrakcyjnej, indywidualnie ustalanej stawki oprocentowania i chcą termin lokaty dopasować do własnych potrzeb

Możliwość uruchomienia lokaty od 2 do 999 dni, do otwarcia lokaty negocjowanej wystarczy 5.000 zł, 5.000 USD, 5.000 EUR, 5.000 GBP, 10.000 CHF.

Promocja depozytów w banku Pekao SA:

 • oprocentowanie 1,80% w skali roku na lokatach 12-miesięcznych - lokata z naszego oprocentowania
 • oprocentowanie 1,75% w skali roku na lokatach 6-miesięcznych

 

Oferta jest ważna do 30.11.2017 r. i dotyczy nowych środków.

Minimalna kwota lokaty to 20 tys. zł. Lokata jest dostępna w oddziałach własnych banku, wyłącznie dla klientów indywidualnych, którzy wyrazili zgody marketingowe:

 • Nowe środki - środki posiadane przez klienta w Banku Pekao S.A. na indywidualnych i wspólnych rachunkach o charakterze bieżącym w PLN, na rachunkach oszczędnościowych i lokatach w PLN, w wysokości stanowiącej nadwyżkę sumy środków na ww. rachunkach na dzień zakładania lokaty ponad sumę środków na ww. rachunkach klienta na 29.09.2017 r., pomniejszoną o ewentualne wpłaty dokonane po 29.09.2017 r. na ww. rachunki klienta, pochodzące z TFI Pioneer.
 • Zgody marketingowe - na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z bankiem; zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania przez bank informacji handlowej drogą elektroniczną; zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przedstawienia informacji o charakterze marketingowym podczas kontaktu telefonicznego.

Lokaty Pekao SA Lokata Negocjowana, ranking lokat Pekao SA, oprocentowanie lokat Pekao SA

 

Pekao SA Lokata ELASTYCZNA 1,56%

1,56%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
24 mies.
okres
Pekao SA


Lokata Elastyczna Pekao SA - doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy oczekują atrakcyjnego oprocentowania odpowiadającego sytuacji rynkowej oraz możliwości okresowego korzystania z wypracowanych odsetek.

Uwaga! Lokata o oprocentowaniu zmiennym

Zmienny charakter oprocentowania lokaty elastycznej oznacza, że całkowita suma odsetek wygenerowanych przez lokatę może być wyższa, równa, ale również niższa od odsetek z takiej samej lokaty oprocentowanej według stopy stałej.

Lokata Elastyczna jest oprocentowana według zmiennej stawki oprocentowania i  składa się z sumy:

 • zmiennej podstawy, którą stanowi ustalana codziennie referencyjna stopa oprocentowania WIBOR 1M oraz
 • marży oferowanej przez Bank, stałej w całym okresie trwania lokaty - aktualna marża wynosi  - 0,10 pkt. procentowych i obowiązuje do odwołania.

Oprocentowanie Lokaty Elastycznej w dniu 14.07.2017 r. wynosi 1,56% w stosunku rocznym - takie parametry podajemy w naszym zestawieniu

 • Lokata zakładana jest w złotych polskich na okres 24 miesięcy.
 • Lokatę można otworzyć w placówce Banku Pekao S.A. lub w systemie Pekao24.
 • Oprocentowanie lokaty jest zmienne, oparte o ustalaną codziennie referencyjną stopę oprocentowania WIBOR 1M oraz marżę oferowaną przez Bank.
 • Marża jest stała przez cały okres trwania lokaty.
 • Dochód z odsetek wypłacany jest co 6 miesięcy na wskazany rachunek rozliczeniowy.
 • Minimalny wkład to 1.000 zł.

Lokaty Pekao SA Lokata ELASTYCZNA, ranking lokat Pekao SA, oprocentowanie lokat Pekao SA

 

Pekao SA Lokata MOBILNA 1,40%

1,40%
oproc.
99.999,01 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
360 dni
okres
Pekao SA


Lokata Mobilna Pekao SA to atrakcyjnie oprocentowana lokata w złotych polskich, którą możesz otworzyć w dowolnym miejscu i czasie poprzez aplikację mobilną w ramach usługi Pekao24 w swoim telefonie komórkowym.

Usługa Pekao24 jest dostępna dla klientów posiadających otwarte w banku Pekao SA dowolne konto osobiste.

Oprocentowanie lokaty Mobilnej Pekao SA jest stałe, zależne od okresu lokowania środków i wynosi:

(oprocentowanie stałe)

Lokata Mobilna              do
9.999,00 PLN
9.999,01 
do 
49.999,00 PLN
 49.999,01 do 
99.999,00 PLN
 od 
99.999,01 PLN

 10 -  dniowa

0,45%

0,45%

0,45%

0,45%

 30 - dniowa

0,80%

0,80%

0,80% 

0,80%

 60 - dniowa

0,90%

 0,90%

0,90%

 0,90% 

 90 - dniowa

0,90%

 0,90%

1,00%

1,00%

120 - dniowa

1,00%

 1,00%

1,10%

1,10%

180 - dniowa

1,10%

1,10%

1,20%

1,30%

360 - dniowa

1,20%

1,20%

1,30%

1,40%

Oferta ważna do odwołania.

W naszym zestawieniu prezentujemy lokatę oprocentowaną najwyżej.

Lokaty Pekao SA Lokata MOBILNA, ranking lokat Pekao SA, oprocentowanie lokat Pekao SA

 

Pekao SA Lokata Standardowa 1,30%

1,30%
oproc.
99 999,01 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
12 mies.
okres
Pekao SA


Lokata STANDARDOWA Pekao SA wystarczy 500 ZŁ, 250 USD, 60 GBP, 350 CHF lub 200 EUR i wskazanie terminu lokaty a Twoje pieniądze zaczną efektywnie zarabiać

Lokatę standardową możesz otworzyć w placówce Banku lub zdalnie w systemie Pekao24.

Oprocentowanie lokaty standardowej zależy od okresu i kwoty zdeponowanych środków i wynosi:

Okres lokaty Kwota do 49 999 PLN Kwota od 49 999,01 PLN do 99 999 PLN Kwota od 99 999,01 PLN
1 miesiąc 0,40%  0,40% 0,40%
2 miesiące 0,40%  0,40% 0,40%
3 miesiące 0,40%  0,40% 0,40%
6 miesięcy 0,60%  0,70% 0,80%
7 miesięcy 0,80%  0,90% 1,10%
9 miesięcy 1,00%  1,10% 1,20%
12 miesięcy 1,00% 1,10% 1,20%
24 miesiące 1,10% 1,20% 1,30%
36 miesięcy 1,10% 1,20% 1,30%


Dla walut wymienialnychW naszym zestawieniu prezentujemy prametry lokaty 12-miesięcznej dla kwoty powyżej 99.999 zł

Termin lokaty

USD

EUR

CHF

GBP

1 miesiąc 0,10% 0,01% 0,01% 0,20%
3 miesiące 0,15% 0,01% 0,01% 0,30%
6 miesięcy 0,25% 0,07% 0,01% 0,40%


Po upływie zadeklarowanego okresu, lokata wraz z naliczonymi odsetkami może być automatycznie odnawiana na kolejny okres
.

Lokaty Pekao SA Lokata Standardowa, ranking lokat Pekao SA, oprocentowanie lokat Pekao SA

 

Pekao SA Lokata E-Lok@ta 1,30%

1,30%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
360 dni
okres
Pekao SA


Lokata E-Lok@ta Pekao SA to lokata otwierana w serwisie PekaoInternet w ramach usługi Pekao24 na okres 10, 30, 60, 90,120, 180 lub 360 dni kalendarzowych, a jej minimalna  kwota to 1.000 zł

W naszym zestawieniu prezentujemy parametry lokaty o najdłuższym terminie zapadalności

Oprocentowanie stałe E-lok@ty Pekao SA jest stałe, zależne od okresu lokowania środków i wynosi (* oferta ważna do odwołania):

        
E-lokata  
                           

Kwota 
do 49.999PLN   

Kwota 
od 49.999,01PLN   
 do 99.999PLN 

 Kwota od od 99.999,01PLN   

10 - dniowa     0,40% 0,40% 0,40%
30 - dniowa 0,45% 0,45% 0,45%
60 - dniowa 0,45% 0,45% 0,45%
90 - dniowa 0,50% 0,50% 0,80%
120 - dniowa 0,60% 0,60% 0,90%
180 - dniowa 0,80% 0,80% 1,00%
360 - dniowa 1,10% 1,10% 1,30%

Lokaty Pekao SA Lokata E-Lok@ta, ranking lokat Pekao SA, oprocentowanie lokat Pekao SA

 

Pekao SA Lokata PROGRESYWNA 1,05%

1,05%
oproc.
1000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
13 mies.
okres
Pekao SA


Lokata PROGRESYWNA Pekao SA to wygodna forma oszczędzania oferująca atrakcyjne oprocentowanie, rosnące w każdym kolejnym miesiącu trwania lokaty, lokata może być otwarta na 9 lub 13 miesięcy

Dodatkowym atutem lokaty progresywnej jest brak utraty naliczonych odsetek w przypadku jej zerwania (już po 3 miesiącach od dnia jej założenia) - patrz dalej

Jeżeli wypłata nastąpi po upływie 3 miesięcy licząc od dnia otwarcia lokaty, bank Pekao SA wypłaci 80% kwoty odsetek naliczonych według stawki oprocentowania lokaty za faktyczną liczbę dni pozostawania wkładu na lokacie w poszczególnych miesiącach okresu lokaty

Lokata 9-miesięczna progresywna Pekao SA ze stałym oprocentowaniem ustalanym odrębnie dla każdego miesiąca okresu lokaty, które średnio wynosi 0,71%, a w poszczególnych miesiącach:

 • 1 miesiąc 0,20%
 • 2 miesiąc 0,20%
 • 3 miesiąc 0,30%
 • 4 miesiąc 0,40%
 • 5 miesiąc 0,50%
 • 6 miesiąc 0,60%
 • 7 miesiąc 0,80%
 • 8 miesiąc 1,40%
 • 9 miesiąc 2,00%

Jeżeli uruchomisz lokatę progresywną Pekao SA na 13 miesięcy, to oprocentowanie wynosi ono średnio 1,05% - takie oprocentowanie prezentujemy w naszym zestawieniu, a w poszczególnych miesiącach:

 • 1 miesiąc 0,20%
 • 2 miesiąc 0,20%
 • 3 miesiąc 0,30%
 • 4 miesiąc 0,40%
 • 5 miesiąc 0,60%
 • 6 miesiąc 0,80%
 • 7 miesiąc 1,00%
 • 8 miesiąc 1,10%
 • 9 miesiąc 1,30%
 • 10 miesiąc 1,50%
 • 11 miesiąc 1,70%
 • 12 miesiąc 2,10%
 • 13 miesiąc 2,50%

Lokata jest zakładana w placówce Banku Pekao SA lub przez platformę bankowości elektronicznej P24, oferta obowiązuje do odwołania.

Lokaty Pekao SA Lokata PROGRESYWNA, ranking lokat Pekao SA, oprocentowanie lokat Pekao SA

 

Pekao SA Lokata RENTIERSKA 0,90%

0,90%
oproc.
10 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
12 mies.
okres
Pekao SA


Lokata RENTIERSKA Pekao SA z promocyjnym oprocentowaniem nawet 0,90% w skali roku. Chcesz korzystnie ulokować swoje oszczędności i otrzymywać co miesiąc lub co kwartał odsetki? Załóż lokatę rentierską.

Oprocentowanie lokaty retierskiej zależy od częstotliwości naliczania odsetek:

 • 0,90% - przy kapitalizacji odsetek co 3 miesiące - to ta lokata
 • 0,80% - przy kapitalizacji co miesiąc

W ramach oferty Pekao SA masz możliwości złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych osób bliskich.

Lokaty Pekao SA Lokata RENTIERSKA, ranking lokat Pekao SA, oprocentowanie lokat Pekao SA

 

Najlepsze lokaty z innych banków

Pekao SA - nie znaleźliśmy promocyjnych lokat / kont oszczędnościowych w tym banku (albo promocje już się zakończyły), poniżej prezentujemy do 15 najlepszych ofert innych banków, promocyjne lokaty / konta oszczędnościowe z naszego zestawienia:

Lokaty bankowe
 • Idea Bank Lokata HAPPY

  Lokata HAPPY Idea Bank to lokata z niskim progiem wejścia (już od 500 zł), bardzo dobra oferta dla klientów Idea Bank, którzy chcą rozpocząć oszczędzanie i nie chcą deponować środków na długi okres - lokata 2-miesięczna:
  wysokie oprocentowanie 4,0% w skali rocznej
  jest to lokata bez konta, czyli do jej uruchomienia nie jest wymagane zakładanie konta ani korzystania z innych produktów bankowych
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  Lokata HAPPY4,00%500 - 10.000 zł
  / 2 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Nest Bank Lokata WITAJ

  Nest Lokata Witaj Nest Bank, to wysokie oprocentowanie na dobry początek, możliwość ulokowania do 10.000 zł na 3 a także na 6 miesięcy
  Lokata dostępna zarówno dla nowych, jak i dla obecnych klientó banku, przy czym dla obecnych klientów dostępna jest przez 30 dni od dnia otwarcia Nest Konta
  Lokatę uruchomisz w ramach bankowości elektronicznej Nest Bank oraz w oddziałach banku
  dla nowych klientów
  Lokata WITAJ4,00%1.000 - 10.000 zł
  / 3 mies.
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 • Toyota Bank Lokata STANDARDOWA

  Lokata STANDARDOWA Toyota Bank z promocyjnym oprocentowaniem 2% dla nowych i obecnych klientów banku
  Lokata bez konta i innych produktów bankowych
  Uwaga, poniżej podajemy oprocentowanie standardowe (poza promocją) wynosi:
  Lokata STANDARDOWA2,00%5.000 - bez limitu zł
  / 6 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Idea Bank Lokata HAPPY PRO

  Lokata HAPPY PRO Idea Bank to ciekawa oferta skierowana do klientów Idea Bank dysponujących średnimi oszczędnościami, którą możemy uplasować pomiędzy lokatą HAPPY a HAPPY PLUS. Podobnie jak dla innych lokaty typu HAPPY w Idea Bank, tak i HAPPY PRO dedykowana jest dla nowych klientów banku. Możesz założyć tylko jedną taką lokatę, do jej uruchomienia nie musisz zakładać konta ani korzystania z innych produktów bankowych.
  Na lokacie HAPPY PRO ulokujesz:
  od 10 000 zł do 25 000 zł z oprocentowaniem 3,5%0 - to lokata z naszego zestawienia
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  Lokata HAPPY PRO3,50%500 - 25.000 zł
  / 3 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • BGŻOptima Lokata BEZKARNA

  BGŻ Lokata BEZKARNA - wyżej się nie da, to lokata z oprocentowaniem 3,5% do 20.000 zł, a jednocześnie flagowy produkt BGŻOptima.
  Lokatę bezkarną BGŻOptima na tle konkurencji charakteryzuje to, że w przypadku zerwania lokaty nie tracisz wypracowanych odsetek, zrywając lokatę w dowolnym momencie jej trwania (ale przed wygaśnięciem) BGŻOptima wypłaci Ci odsetki za wszystkie dni, w których lokata była aktywna. 
  Dodatkowo lokatę bezkarną możesz połączyć z kontem oszczędnościowym i ulokować jeszcze więcej środków korzystając z dobrego oprocentowania. Ale pamiętaj, żeby podczas składania wniosku o otwarcie konta w BGŻOptima wybrać Lokatę Bezkarną - jeżeli o tym zapomnisz to aż na 12 miesięcy stracisz możliwość skorzystania z promocyjnego oprocentowania.
  dla nowych klientów, limit lokat: 1, bez utraty odetek
  Lokata BEZKARNA3,50%1.000 - 20.000 zł
  / 3 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Idea Bank Lokata HAPPY

  Lokata HAPPY Idea Bank to krótkotermiowa lokata (3 miesieczna), bardzo dobra oferta dla klientów Idea Bank, którzy chcą rozpocząć oszczędzanie z niskim progiem wejścia już od 500 zł:
  jest to lokata promocyjna, z której możesz skorzystać z promocji tylko jeden raz
  lokata promocyjna, więc możesz założyć tylko jedną taką lokatę
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  Lokata HAPPY3,50%1.000 - 10.000 zł
  / 3 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • mBank 3,5% dla nowych klientów

  Lokata 3,5% na wejście od mBank to propozycja dla nowych klientów mBank, przy czym jeżeli byłeś już klientem mBank, to nie możesz skorzystać z oferty
  Jeśli jesteś nowym klientem mBanku, to mBank powita Cię lokatą na wysoki procent, razem z którą na wejście otwierane jest eKonto w mBank:
  wypełnij wniosek online
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  3,5% dla nowych klientów3,50%500 - 10.000 zł
  / 3 mies.
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 • mBank eKonto z lokatą 3,5% na powitanie

  eKonto z lokatą mBank, to inaczej Lokata 3,5% NA Wejście - propozycja dla nowych klientów mBank, którzy nigdy nie byli klientami mBank (nie widnieją w systemie mBank)
  Jeśli jesteś nowym klientem mBanku (np. nie brałeś/-aś udziału w żadnej promocji, nie korzystasz z karty kredytowej czy nie masz kredytu w mBank) to bank powita Cię lokatą na wysoki procent
  Razem z lokatą na wejście otwierane jest wspomniane eKonto w mBank:
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  eKonto z lokatą 3,5% na powitanie3,50%500 - 10.000 zł
  / 3 mies.
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 • Getin Bank Konto NA NOWE ŚRODKI

  Konto oszczędnościowe NA NOWE ŚRODKI Getin Bank, to oferta zarówno dla nowych, jak i dla obecnych klientów Getin Bank.
  Konto oszczędnościowe Getin Bank, to dobry sposób na rozpoczęcie oszczędzania:
  nie ponosisz opłat za otwarcie i prowadzenie konta, za dostęp do bankowości internetowej i mobilnej
  bez utraty odetek
  Konto NA NOWE ŚRODKI2,70%1,00 - 200.000 zł
  / 122 dni
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 • Getin Bank e-Lokata na NOWE ŚRODKI

  Lokata na NOWE ŚRODKI Getin Bank, to 4-miesięczna e-lokata z oprocentowaniem wynoszącym aż 2,30% z kapitalizacją odsetek na koniec okresu oszczędzania i niską kwotą na wejście - możesz założyć lokatę już od kwoty 500 zł. To właśnie dzięki tej lokacie osiągniesz wysoki zysk: bez wychodzenia z domu i bez zakładania konta bankowego.
  Oferta e-Lokaty na NOWE ŚRODKI Getin Bank dedykowana jest zarówno dla nowych jak i obecnych klientów banku (warunek na nowe środki dla obecnych klientów), lokatę możesz założyć przez internet, również bez zakładania konta w banku.
  Składając wniosek koniecznie sprawdź poprawność danych.
  limit lokat: 1
  e-Lokata na NOWE ŚRODKI2,30%500 - 200.000 zł
  / 4 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Santander Lokata na 12 miesięcy

  Lokata stabilna od Santander, to atrakcyjna lokata na dłuższy okres czasu z jedynym poważnym ograniczeniem - dotyczy nowych środków. Jeśli jesteś nowym klientem banku, wszystkie środki będą nowymi, jeśli nie - bank bada saldo na dzień 22.09.2017
  Kwota wejścia rozpoczyna się już od 5000 zł, brak limitu na maksymalną wysokość depozytu, a standardowe oprocentowanie rozpoczyna już od 2,05% na 12 miesięcy ale uwaga
  wypełniając formularz umawiasz się na kontakt telefoniczny z konsultantem Santander Banku, pamiętaj - zawsze negocjuj oprocentowanie depozytu, zwłaszcza jeżeli dysponujesz większą kwotą pieniędzy
  Lokata na 12 miesięcy2,05%5.000 - bez limitu zł
  / 12 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Idea Bank Lokata HAPPY

  Lokata HAPPY Idea Bank to lokata z niskim progiem wejścia (już od 500 zł), bardzo dobra oferta dla klientów Idea Bank, którzy chcą rozpocząć oszczędzanie i nie chcą deponować środków na długi okres - opisana poniżej lokata z terminem zapadalności tylko na 1 miesiąc:
  wysokie oprocentowanie 3,0% w skali rocznej
  jest to lokata bez konta, czyli do jej uruchomienia nie jest wymagane zakładanie konta ani korzystania z innych produktów bankowych Idea Bank
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  Lokata HAPPY3,00%500 - 10.000 zł
  / 1 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Lion’s Bank Lokata WELCOME

  Lokata WELCOME Lion's Bank dedykowana jest dla nowych klientów banku, tj. może skorzystać tylko klient, który do momentu poprzedzającego złożenie wniosku o założenie Lokaty WELCOME nie zawarł z bankiem umowy produktowej lub nie złożył wniosku.
  Oprocentowanie lokaty można zaliczyć do jednego z najwyższych na rynku, co więcej, nie lokata nie jest też typowym wabikiem na klientów, gdyż w przeciwieństwie do większości lokat promocyjnych, na lokacie WELCOME w Lion's Bank: 
  można zdeponować duże pieniądze i
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  Lokata WELCOME3,00%350.000,01 - 650.000 zł
  / 40 dni
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • BGŻOptima Lokata BEZKOMPROMISOWA

  Lokata BEZKOMPROMISOWA BGŻ Optima, czyli perfekcyjny zysk bez kompromisów, to bliźniacza oferta do lokaty BEZKARNEJ i drugi flagowy produkt tego banku.
  Niewątpliwym wyróżnikiem lokaty bezkompromisowej BGŻ jest to, że w przypadku zerwania lokaty nie tracisz wypracowanych odsetek, zrywając lokatę w dowolnym momencie jej trwania (ale przed wygaśnięciem) BGŻOptima wypłaci Ci odsetki za wszystkie dni, w których lokata była aktywna. 
  Dodatkowo lokatę bezkompromisową możesz połączyć z kontem oszczędnościowym i ulokować jeszcze więcej środków korzystając z dobrego oprocentowania.
  dla nowych klientów, limit lokat: 1, bez utraty odetek
  Lokata BEZKOMPROMISOWA2,70%1.000 - 100.000 zł
  / 3 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Lion’s Bank Lokata FORTUNE

  Lokatę FORTUNE Lion's Bank otworzysz pod warunkiem posiadania w Lion's Bank ROR prowadzonego w złotych polskich, środki ulokujesz na okres od 3 dni do nawet 12 miesięcy
  Warunkiem uzyskania oprocentowania jest:
  utrzymanie salda 10% kwoty lokaty na rachunku ror, z którego została uruchomiona lokata - rzeczywiste oprocentowanie będzie więc nieco niższe.
  Lokata FORTUNE2,65%100.000 - 1.000.000 zł
  / 6 mies.
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 •  

  Dane kontaktowe Pekao SA


  Sesje Elixir Pekao SA

  Sesje wychodzące Sesje przychodzące
  1 sesja 2 sesja 3 sesja 1 sesja 2 sesja 3 sesja
  08:30 12:30 15:00 11:00 15:00 17:30


  Ważne: dane mają charakter informacyjny, przed skorzystaniem zweryfikuj czy są poprawne i aktualne

  Zobacz też inne oferty:

  mBank - 3,5% Lokata na powitanie

   

  Idea Bank Lokata HAPPY 1m, lokata bez konta

   

  Nest Bank Lokata Witaj 4%