RANKING LOKAT

Najlepsze lokaty Raiffeisen Polbank grudzień 2017

Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto Osobiste Ranking lokat Raiffeisen Polbank, zestawienie w którym prezentujemy najlepsze lokaty Raiffeisen Polbank w zestawieniu miesięcznym, tu za grudzień 2017, oczywiście wszystkie prezentowane przez nas w rankingu lokaty Raiffeisen Polbank objęte są gwarancją BFG oraz nadzorem KNF.

Depozyty, które możesz uruchomić w Raiffeisen Polbank prezentowane są od najwyżej oprocentowanych, do tych oprocentowanych nieco niżej, a jeśli więcej niż jedna lokata ma takie samo oprocentowanie, to kolejnym wyznacznikiem jest maksymalna kwota, jaką możesz zdeponować w Raiffeisen Polbank.

Do wybranych lokat z rankingu dołączamy linki umożliwiające złożenie wniosku online o lokatę bądź konto bankowe w Raiffeisen Polbank.

 

Raiffeisen Polbank Konto WYMARZONY CEL 2,20%

2,20%
oproc.
1 zł
kwota min.
100 000 zł
kwota maks.
70 dni
okres
Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto Osobiste

 

Konto WYMARZONY CEL Raiffeisen Polbank, to konto dla każdego, kto chce oszczędzać nawet drobne sumy, ale regularnie

Samodzielnie określasz wysokość i czas wpłat, co sprawia, że to idealne i proste narzędzie:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta 
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe na konto 
 • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu - 20 zł za każdy kolejny 
 • 0 zł za pierwszy przelew zewnętrzny w miesiącu - 20 zł za każdy kolejny 
 • 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu w kasie - 20 zł za każdą kolejną

OPROCENTOWANIE:

 • zmienia się tylko, jeśli zmienia się stopa referencyjna NBP
 • oprocentowaniem objęte jest całe saldo
 • dotyczy zarówno nowych jak i dotychczasowych klientów

Jeśli spełnisz określone warunki, otrzymasz dodatkowe oprocentowanie, czyli bonus w wysokości 1,675% dla salda do 100 tys. PLN oraz 1,00% powyżej tego salda w skali roku.

BONUSOWE OPROCENTOWANIE:

 • 2,20% dla salda do wysokości 100 000 PLN (0,525% + 1,675%) - takie podajemy w naszym zestawieniu
 • 1,225% dla salda od 100 000,01 PLN (0,225% + 1,00%)

Bonus jest przyznawany:

 • jeżeli w poprzednim okresie rozliczeniowym (miesiącu kalendarzowym) Konto Wymarzony Cel zostało zasilone kwotą co najmniej 1 zł (w postaci wpłaty gotówkowej, przelewu przychodzącego –zewnętrznego i wewnętrznego – lub wpływu środków z zakończonej lokaty) oraz,
 • w poprzednim okresie rozliczeniowym Konto Wymarzony Cel nie zostało obciążone (wypłatą gotówkową, przelewem zewnętrznym, przelewem wewnętrznym, otwarciem lokaty). 

Oprocentowanie bonusowe na Koncie Wymarzony Cel obowiązuje do 30.09.2017 r.

 

ELASTYCZNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ:

Konto Wymarzony Cel możesz samodzielnie dopasować do swoich potrzeb. Aby łatwiej orientować się w swoich oszczędnościach, możesz samodzielnie określić:

 • liczbę kont - każdemu swojemu marzeniu możesz przypisać oddzielne konto dla każdego celu
 • nazwę konta - np. "wyjazd", "auto", "wakacje", żeby zawsze móc łatwo znaleźć każde z nich
 • kwotę - jaką chcesz zaoszczędzić na wymarzony cel, aby łatwo sprawdzić, ile już zaoszczędziłeś
 • datę - żeby wiedzieć, ile czasu Ci jeszcze zostało
 • sposób powiadamiania - aby Bank mógł Cię informować o postępach w oszczędzaniu, np. wysyłając SMS z informacją o przyznaniu bonusowego oprocentowania

Konto Wymarzony Cel może otworzyć każda osoba, która posiada Wymarzone Konto Osobiste oferowane przez Raiffeisen Polbank od 20.03.2017 r., a najszybciej uruchomisz je przez Internet:

 • zaloguj się do bankowości internetowej
 • złóż wniosek o konto Wymarzony Cel
 • konto zostanie uruchomione w ciągu max. 48 godzin

Aby otworzyć konto Wymarzony Cel, musisz posiadać Konto Wymarzone w Raiffeisen Polbank:

 

>> Raiffeisen Polbank, tutaj otworzysz Konto Wymarzone <<

 

Lokaty Raiffeisen Polbank Konto WYMARZONY CEL, ranking lokat Raiffeisen Polbank, oprocentowanie lokat Raiffeisen Polbank

 

Raiffeisen Polbank Lokata POWITALNA 2,10%

2,10%
oproc.
3 000 zł
kwota min.
500 000 zł
kwota maks.
3 mies.
okres
Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto Osobiste

 

Lokata POWITALNA Raiffeissen Polbank to oferta dla nowych klientów banku

Umowę "Lokaty Powitalnej" może zawrzeć Klient, który: 

 • do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy Lokaty Powitalnej nie był stroną jakiejkolwiek umowy o czynności bankowe zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. lub
 • w okresie od 1.01.2017 r. do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy Lokaty Powitalnej nie był stroną umowy jakiejkolwiek lokaty terminowej zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A.

OPROCENTOWANIE LOKATY:

na 3 miesiące:

 • 2,10% w skali roku 

KWOTA LOKATY:

 • od 3 000 do 500 000 PLN

WALUTA:

 • PLN

 

>> Raiffeisen Polbank, tutaj otworzysz Konto Wymarzone <<

 

Lokaty Raiffeisen Polbank Lokata POWITALNA, ranking lokat Raiffeisen Polbank, oprocentowanie lokat Raiffeisen Polbank

 

Raiffeisen Polbank Lokata Mobilna 2,00%

2,00%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
10 000 zł
kwota maks.
3 mies.
okres
Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto Osobiste

 

Lokata MOBILNA Raiffeisen Polbank - Zyskuj na czasie. Skorzystaj z wolnej chwili i załóż 3-miesięczną Lokatę Mobilną w swoim smartfonie. Zaloguj się do aplikacji Mobilny Bank i zyskaj aż 2% w skali roku! Bez wizyty w oddziale, wtedy, kiedy jest Ci wygodnie. Mobilni mają szybciej, prościej i więcej.

Lokata Mobilna jest lokatą nieodnawialną zakładaną poprzez aplikację mobilną na smartfony i tablety Mobilny Bank.

OPROCENTOWANIE LOKATY:

 • 2% w skali roku

KWOTA LOKATY:

 • od 1 000 do 10 000 PLN

CZAS TRWANIA LOKATY:

 • 3 miesiące

WALUTA:

 • PLN

 

>> Raiffeisen Polbank, tutaj otworzysz Konto Wymarzone <<

 

Lokaty Raiffeisen Polbank Lokata Mobilna, ranking lokat Raiffeisen Polbank, oprocentowanie lokat Raiffeisen Polbank

 

Raiffeisen Polbank Lokata VIDEO 1,80%

1,80%
oproc.
3 000 zł
kwota min.
50 000 zł
kwota maks.
3 mies.
okres
Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto Osobiste

 

Lokata VIDEO Raiffeisen Polbank - Jeżeli masz już konto w Raiffeisen Polbank i aktywny dostęp do systemu bankowości internetowej R-Online, możesz już teraz korzystać z bezpłatnych połączeń wideo w aplikacji Wideo Doradca. Połącz się przez wideo z osobistym doradcą w Banku przez R-Online lub aplikację mobilną i załóż promocyjnie oprocentowaną Lokatę Wideo. Bez wizyty w oddziale, prosto, szybko, tam gdzie jest Ci wygodnie. Zyskaj aż 1,8% w skali roku!

OPROCENTOWANIE LOKATY:

 • 1,80 % w skali roku

KWOTA LOKATY:

 • od 3 000 do 50 000 PLN

CZAS TRWANIA LOKATY:

 • 3 miesiące

WALUTA:

 • PLN

WAŻNE INFORMACJE:

Lokata Wideo jest lokatą nieodnawialną dostępną dla wszystkich Klientów, którzy:

 • posiadają konto z oferty dla Klientów Indywidualnych,
 • mają aktywny dostęp do R-Online,
 • złożą dyspozycję otwarcia lokaty w trakcie połączenia wideo z doradcą.
 • możesz posiadać jedną Lokatę Wideo otwartą z każdego posiadanego w banku konta. Rozwiązanie lokaty terminowej przed ostatnim dniem okresu, na jaki została założona powoduje, że oprocentowanie zostaje obniżone do poziomu 0,00% (niezależnie od okresu, na jaki lokata terminowa została założona).

 

>> Raiffeisen Polbank, tutaj otworzysz Konto Wymarzone <<

 

Lokaty Raiffeisen Polbank Lokata VIDEO, ranking lokat Raiffeisen Polbank, oprocentowanie lokat Raiffeisen Polbank

 

Raiffeisen Polbank Lokata Lojalny Bank 1,70%

1,70%
oproc.
3 000 zł
kwota min.
100 000 zł
kwota maks.
3 mies.
okres
Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto Osobiste

 

Lokata Lojalny Bank Raiffeisen Polbank dotyczy klientów którego:

 • Konto Osobiste zostało uznane w poprzednim miesiącu kalendarzowym wpływem z tytułu wynagrodzenia za pracę lub emerytury lub renty, w kwocie min. 1 200,00 zł; lub
 • złoży w Banku Dyspozycję powiadomienia o numerze rachunku bankowego; lub
 • jest posiadaczem Konta Osobistego w Banku oraz posiada rachunek bieżący z oferty dla Klientów segmentu Małych Przedsiębiorstw.

Rozwiązanie lokaty terminowej przed ostatnim dniem okresu, na jaki została założona powoduje, że oprocentowanie zostaje obniżone do poziomu 0,00% (niezależnie od okresu, na jaki lokata terminowa została założona).

Lokata Lojalny Bank Raiffeisen Polbank jest lokatą terminową, nieodnawialną, o którą umowa zawierana jest w oddziale Banku, Centrum Telefonicznym lub przez Wideo Doradcę

OPROCENTOWANIE LOKATY Lojalny Bank Raiffeisen Polbank:

na 3 miesiące:

 • 1,70% w skali roku 

na 6 miesięcy:

 • 1,60%  w skali roku 

 

>> Raiffeisen Polbank, tutaj otworzysz Konto Wymarzone <<

 

Lokaty Raiffeisen Polbank Lokata Lojalny Bank, ranking lokat Raiffeisen Polbank, oprocentowanie lokat Raiffeisen Polbank

 

Raiffeisen Polbank e-Lokata 1,50%

1,50%
oproc.
3 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
6 mies.
okres
Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto Osobiste

 

E-Lokata Raiffieisen Polbank - Korzystasz z bankowości R-Online i zyskujesz z e-Lokatą!

e-Lokatę można założyć systemie bankowości internetowej R-Online oraz w serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank.

W przypadku E-lokaty odnawialnej Raiffeisen Polbank, po upływie okresu umownego, lokata odnowi się na taki sam okres, na warunkach obowiązujących w chwili odnowienia lokaty, z zastosowaniem oprocentowania wskazanego dla Lokaty Internetowej.

KWOTA:

 • od 3 000 PLN

WALUTA:

 • PLN

OPROCENTOWANIE:

 • 1,40% w skali roku dla lokaty 3 miesięcznej
 • 1,50% w skali roku dla lokaty 6 miesięcznej - lokata z naszego zestawienia

 

>> Raiffeisen Polbank, tutaj otworzysz Konto Wymarzone <<

 

Lokaty Raiffeisen Polbank e-Lokata, ranking lokat Raiffeisen Polbank, oprocentowanie lokat Raiffeisen Polbank

 

Raiffeisen Polbank Lokata TERMINOWA 1,30%

1,30%
oproc.
3 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
3 mies.
okres
Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto Osobiste

 

Standardowa Lokata Terminowa Raiffeisen Polbank, gdy cenisz bezpieczeństwo i stabilność - skorzystaj z szerokiej oferty Standardowych Lokat Terminowych.

Dzięki możliwości założenia lokaty na okres od 1 do 12 miesięcy każdy może dopasować ofertę do swoich potrzeb, a stałe oprocentowanie gwarantuje pewny zysk, z lokatą terminową zyskasz pewność depozytu bankowego bez gwiazdek i zobowiązań.

OPROCENTOWANIE LOKATY:

 • 1,00% dla lokaty na 1 miesiąc
 • 1,20% gdy ulokujesz środki na 2 miesiące
 • 1,30% w skali roku dla lokat 3-miesięcznych - tę wartość podajemy w naszym zestawieniu
 • 1,20% - 6-miesięczna
 • 1,10% - dla depozytu na 9 miesięcy
 • 1,00% - dla lokaty 12-miesięcznej

KWOTA LOKATY:

 • od 3 000 PLN

CZAS TRWANIA LOKATY:

 • 1 miesiąc
 • 2 miesiące
 • 3 miesiące
 • 6 miesięcy
 • 9 miesięcy
 • 12 miesięcy

WALUTA:

 • PLN

Rozwiązanie lokaty terminowej przed ostatnim dniem okresu na jaki została założona powoduje, że oprocentowanie zostaje obniżone do poziomu 0,00% (niezależnie od okresu na jaki lokata terminowa została założona).

W przypadku Standardowej Lokaty Terminowej odnawialnej, po upływie okresu umownego, lokata odnowi się na taki sam okres, na warunkach obowiązujących w chwili odnowienia lokaty, z zastosowaniem oprocentowania wskazanego dla Standardowej Lokaty Terminowej, a w przypadku Lokaty Internetowej odnawialnej, po upływie okresu umownego, lokata odnowi się na taki sam okres, na warunkach obowiązujących w chwili odnowienia lokaty, z zastosowaniem oprocentowania wskazanego dla Lokaty Internetowej.

 

>> Raiffeisen Polbank, tutaj otworzysz Konto Wymarzone <<

 

Lokaty Raiffeisen Polbank Lokata TERMINOWA, ranking lokat Raiffeisen Polbank, oprocentowanie lokat Raiffeisen Polbank

 

Raiffeisen Polbank Konto LOKACYJNE PLUS 1,30%

1,30%
oproc.
50 000,01 zł
kwota min.
100 000 zł
kwota maks.
100 dni
okres
Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto Osobiste

 

Konto LOKACYJNE PLUS Raiffeisen Polbank, jeśli chcesz oszczędzać, ale nie chcesz "zamrażać" swoich pieniędzy na określony czas - załóż bezpłatne Konto Lokacyjne Plus- zyskasz atrakcyjne oprocentowanie środków oraz możliwość wypłacenia ich w dowolnym momencie bez utraty odsetek

Oprocentowanie Konta Lokacyjnego Plus:

 • 1,3% w skali roku jeżeli na Koncie Lokacyjnym Plus zgromadzona jest kwota w przedziale pomiędzy 50 000,01 a 100 000 PLN (oprocentowanie dla całości środków) - okres 100 dni podajemy przykładowo

Inne zalety Konta Lokacyjnego Plus:

 • 0 PLN za prowadzenie konta
 • dostęp do środków w dowolnym momenciebez utraty odsetek
 • oprocentowanie naliczane już od pierwszej złotówki
 • możliwość skorzystania z Pakietu Optymalnych Korzyści, czyli automatycznych darmowych przelewów pomiędzy Kontem Lokacyjnym a Kontem Osobistym, które umożliwią Ci utrzymywanie stałego poziomu środków na swoich kontach bankowych.

Jak działa Pakiet Optymalnych Korzyści?

 • wybierasz swoje konto główne (konto osobiste lub Konto Lokacyjne Plus Raiffeisen Polbank)
 • ustalasz konta powiązane oraz minimalny lub/i maksymalny poziom środków na tych kontach
 • wszystkie nadwyżki z innych Twoich kont będą przelewane na wybrane konto główne
 • niedobory na innych kontach będą uzupełniane również z tego konta.

Otwórz Konto Wymarzone w Raiffeisen Polbank, a następnie Konto Lokacyjne Plus:

 

>> Raiffeisen Polbank, tutaj otworzysz Konto Wymarzone <<

 

Lokaty Raiffeisen Polbank Konto LOKACYJNE PLUS, ranking lokat Raiffeisen Polbank, oprocentowanie lokat Raiffeisen Polbank

 

Najlepsze lokaty z innych banków

Raiffeisen Polbank - nie znaleźliśmy promocyjnych lokat / kont oszczędnościowych w tym banku (albo promocje już się zakończyły), poniżej prezentujemy do 15 najlepszych ofert innych banków, promocyjne lokaty / konta oszczędnościowe z naszego zestawienia:

Lokaty bankowe
 • Idea Bank Lokata HAPPY

  Lokata HAPPY Idea Bank to lokata z niskim progiem wejścia (już od 500 zł), bardzo dobra oferta dla klientów Idea Bank, którzy chcą rozpocząć oszczędzanie i nie chcą deponować środków na długi okres - lokata 2-miesięczna:
  wysokie oprocentowanie 4,0% w skali rocznej
  jest to lokata bez konta, czyli do jej uruchomienia nie jest wymagane zakładanie konta ani korzystania z innych produktów bankowych
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  Lokata HAPPY4,00%500 - 10.000 zł
  / 2 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Nest Bank Lokata WITAJ

  Nest Lokata Witaj Nest Bank, to wysokie oprocentowanie na dobry początek, możliwość ulokowania do 10.000 zł na 3 a także na 6 miesięcy
  Lokata dostępna zarówno dla nowych, jak i dla obecnych klientó banku, przy czym dla obecnych klientów dostępna jest przez 30 dni od dnia otwarcia Nest Konta
  Lokatę uruchomisz w ramach bankowości elektronicznej Nest Bank oraz w oddziałach banku
  dla nowych klientów
  Lokata WITAJ4,00%1.000 - 10.000 zł
  / 3 mies.
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 • Toyota Bank Lokata STANDARDOWA

  Lokata STANDARDOWA Toyota Bank z promocyjnym oprocentowaniem 2% dla nowych i obecnych klientów banku
  Lokata bez konta i innych produktów bankowych
  Uwaga, poniżej podajemy oprocentowanie standardowe (poza promocją) wynosi:
  Lokata STANDARDOWA2,00%5.000 - bez limitu zł
  / 6 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Idea Bank Lokata HAPPY PRO

  Lokata HAPPY PRO Idea Bank to ciekawa oferta skierowana do klientów Idea Bank dysponujących średnimi oszczędnościami, którą możemy uplasować pomiędzy lokatą HAPPY a HAPPY PLUS. Podobnie jak dla innych lokaty typu HAPPY w Idea Bank, tak i HAPPY PRO dedykowana jest dla nowych klientów banku. Możesz założyć tylko jedną taką lokatę, do jej uruchomienia nie musisz zakładać konta ani korzystania z innych produktów bankowych.
  Na lokacie HAPPY PRO ulokujesz:
  od 10 000 zł do 25 000 zł z oprocentowaniem 3,5%0 - to lokata z naszego zestawienia
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  Lokata HAPPY PRO3,50%500 - 25.000 zł
  / 3 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • BGŻOptima Lokata BEZKARNA

  BGŻ Lokata BEZKARNA - wyżej się nie da, to lokata z oprocentowaniem 3,5% do 20.000 zł, a jednocześnie flagowy produkt BGŻOptima.
  Lokatę bezkarną BGŻOptima na tle konkurencji charakteryzuje to, że w przypadku zerwania lokaty nie tracisz wypracowanych odsetek, zrywając lokatę w dowolnym momencie jej trwania (ale przed wygaśnięciem) BGŻOptima wypłaci Ci odsetki za wszystkie dni, w których lokata była aktywna. 
  Dodatkowo lokatę bezkarną możesz połączyć z kontem oszczędnościowym i ulokować jeszcze więcej środków korzystając z dobrego oprocentowania. Ale pamiętaj, żeby podczas składania wniosku o otwarcie konta w BGŻOptima wybrać Lokatę Bezkarną - jeżeli o tym zapomnisz to aż na 12 miesięcy stracisz możliwość skorzystania z promocyjnego oprocentowania.
  dla nowych klientów, limit lokat: 1, bez utraty odetek
  Lokata BEZKARNA3,50%1.000 - 20.000 zł
  / 3 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Idea Bank Lokata HAPPY

  Lokata HAPPY Idea Bank to krótkotermiowa lokata (3 miesieczna), bardzo dobra oferta dla klientów Idea Bank, którzy chcą rozpocząć oszczędzanie z niskim progiem wejścia już od 500 zł:
  jest to lokata promocyjna, z której możesz skorzystać z promocji tylko jeden raz
  lokata promocyjna, więc możesz założyć tylko jedną taką lokatę
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  Lokata HAPPY3,50%1.000 - 10.000 zł
  / 3 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • mBank 3,5% dla nowych klientów

  Lokata 3,5% na wejście od mBank to propozycja dla nowych klientów mBank, przy czym jeżeli byłeś już klientem mBank, to nie możesz skorzystać z oferty
  Jeśli jesteś nowym klientem mBanku, to mBank powita Cię lokatą na wysoki procent, razem z którą na wejście otwierane jest eKonto w mBank:
  wypełnij wniosek online
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  3,5% dla nowych klientów3,50%500 - 10.000 zł
  / 3 mies.
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 • mBank eKonto z lokatą 3,5% na powitanie

  eKonto z lokatą mBank, to inaczej Lokata 3,5% NA Wejście - propozycja dla nowych klientów mBank, którzy nigdy nie byli klientami mBank (nie widnieją w systemie mBank)
  Jeśli jesteś nowym klientem mBanku (np. nie brałeś/-aś udziału w żadnej promocji, nie korzystasz z karty kredytowej czy nie masz kredytu w mBank) to bank powita Cię lokatą na wysoki procent
  Razem z lokatą na wejście otwierane jest wspomniane eKonto w mBank:
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  eKonto z lokatą 3,5% na powitanie3,50%500 - 10.000 zł
  / 3 mies.
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 • Getin Bank Konto NA NOWE ŚRODKI

  Konto oszczędnościowe NA NOWE ŚRODKI Getin Bank, to oferta zarówno dla nowych, jak i dla obecnych klientów Getin Bank.
  Konto oszczędnościowe Getin Bank, to dobry sposób na rozpoczęcie oszczędzania:
  nie ponosisz opłat za otwarcie i prowadzenie konta, za dostęp do bankowości internetowej i mobilnej
  bez utraty odetek
  Konto NA NOWE ŚRODKI2,70%1,00 - 200.000 zł
  / 122 dni
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 • Getin Bank e-Lokata na NOWE ŚRODKI

  Lokata na NOWE ŚRODKI Getin Bank, to 4-miesięczna e-lokata z oprocentowaniem wynoszącym aż 2,30% z kapitalizacją odsetek na koniec okresu oszczędzania i niską kwotą na wejście - możesz założyć lokatę już od kwoty 500 zł. To właśnie dzięki tej lokacie osiągniesz wysoki zysk: bez wychodzenia z domu i bez zakładania konta bankowego.
  Oferta e-Lokaty na NOWE ŚRODKI Getin Bank dedykowana jest zarówno dla nowych jak i obecnych klientów banku (warunek na nowe środki dla obecnych klientów), lokatę możesz założyć przez internet, również bez zakładania konta w banku.
  Składając wniosek koniecznie sprawdź poprawność danych.
  limit lokat: 1
  e-Lokata na NOWE ŚRODKI2,30%500 - 200.000 zł
  / 4 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Santander Lokata na 12 miesięcy

  Lokata stabilna od Santander, to atrakcyjna lokata na dłuższy okres czasu z jedynym poważnym ograniczeniem - dotyczy nowych środków. Jeśli jesteś nowym klientem banku, wszystkie środki będą nowymi, jeśli nie - bank bada saldo na dzień 22.09.2017
  Kwota wejścia rozpoczyna się już od 5000 zł, brak limitu na maksymalną wysokość depozytu, a standardowe oprocentowanie rozpoczyna już od 2,05% na 12 miesięcy ale uwaga
  wypełniając formularz umawiasz się na kontakt telefoniczny z konsultantem Santander Banku, pamiętaj - zawsze negocjuj oprocentowanie depozytu, zwłaszcza jeżeli dysponujesz większą kwotą pieniędzy
  Lokata na 12 miesięcy2,05%5.000 - bez limitu zł
  / 12 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Idea Bank Lokata HAPPY

  Lokata HAPPY Idea Bank to lokata z niskim progiem wejścia (już od 500 zł), bardzo dobra oferta dla klientów Idea Bank, którzy chcą rozpocząć oszczędzanie i nie chcą deponować środków na długi okres - opisana poniżej lokata z terminem zapadalności tylko na 1 miesiąc:
  wysokie oprocentowanie 3,0% w skali rocznej
  jest to lokata bez konta, czyli do jej uruchomienia nie jest wymagane zakładanie konta ani korzystania z innych produktów bankowych Idea Bank
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  Lokata HAPPY3,00%500 - 10.000 zł
  / 1 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Lion’s Bank Lokata WELCOME

  Lokata WELCOME Lion's Bank dedykowana jest dla nowych klientów banku, tj. może skorzystać tylko klient, który do momentu poprzedzającego złożenie wniosku o założenie Lokaty WELCOME nie zawarł z bankiem umowy produktowej lub nie złożył wniosku.
  Oprocentowanie lokaty można zaliczyć do jednego z najwyższych na rynku, co więcej, nie lokata nie jest też typowym wabikiem na klientów, gdyż w przeciwieństwie do większości lokat promocyjnych, na lokacie WELCOME w Lion's Bank: 
  można zdeponować duże pieniądze i
  dla nowych klientów, limit lokat: 1
  Lokata WELCOME3,00%350.000,01 - 650.000 zł
  / 40 dni
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • BGŻOptima Lokata BEZKOMPROMISOWA

  Lokata BEZKOMPROMISOWA BGŻ Optima, czyli perfekcyjny zysk bez kompromisów, to bliźniacza oferta do lokaty BEZKARNEJ i drugi flagowy produkt tego banku.
  Niewątpliwym wyróżnikiem lokaty bezkompromisowej BGŻ jest to, że w przypadku zerwania lokaty nie tracisz wypracowanych odsetek, zrywając lokatę w dowolnym momencie jej trwania (ale przed wygaśnięciem) BGŻOptima wypłaci Ci odsetki za wszystkie dni, w których lokata była aktywna. 
  Dodatkowo lokatę bezkompromisową możesz połączyć z kontem oszczędnościowym i ulokować jeszcze więcej środków korzystając z dobrego oprocentowania.
  dla nowych klientów, limit lokat: 1, bez utraty odetek
  Lokata BEZKOMPROMISOWA2,70%1.000 - 100.000 zł
  / 3 mies.
  Bez konta
  ZAŁÓŻ
 • Lion’s Bank Lokata FORTUNE

  Lokatę FORTUNE Lion's Bank otworzysz pod warunkiem posiadania w Lion's Bank ROR prowadzonego w złotych polskich, środki ulokujesz na okres od 3 dni do nawet 12 miesięcy
  Warunkiem uzyskania oprocentowania jest:
  utrzymanie salda 10% kwoty lokaty na rachunku ror, z którego została uruchomiona lokata - rzeczywiste oprocentowanie będzie więc nieco niższe.
  Lokata FORTUNE2,65%100.000 - 1.000.000 zł
  / 6 mies.
  Konto TAK
  ZAŁÓŻ
 •  

  Dane kontaktowe Raiffeisen Polbank


  Sesje Elixir Raiffeisen Polbank

  Sesje wychodzące Sesje przychodzące
  1 sesja 2 sesja 3 sesja 1 sesja 2 sesja 3 sesja
  08:00 12:15 15:00 11:30 15:15 18:00


  Ważne: dane mają charakter informacyjny, przed skorzystaniem zweryfikuj czy są poprawne i aktualne

  Zobacz też inne oferty:

  Idea Bank Lokata HAPPY 1m, lokata bez konta

   

  Idea Bank Lokata HAPPY

   

  Getin Bank eLokata na nowe środki