RANKING LOKAT

Lokata na NOWE ŚRODKI Noble Bank

Lokata na NOWE ŚRODKI Noble Bank 2,30% na 4 mies.

2,30%
oproc.
500 zł
kwota min.
200 000 zł
kwota maks.
4 mies.
okres
Noble Bank


Lokata NA NOWE ŚRODKI Noble Bank polega na możliwości założenia z nowych środków pieniężnych, lokaty o terminie lokowania 4 miesięcy, z rozliczaniem odsetek na koniec okresu lokaty, o oprocentowaniu nominalnym 2,30% w skali roku

Istnieje możliwość założenia jednej lokaty w danej edycji, na kwotę maksymalnie 200 000 zł już od kwoty 500 zł

Nowe środki to środki pieniężne wyliczane są jako nadwyżka złotowych środków pieniężnych ulokowanych w Noble Bank w dniu przystąpienia do promocji w stosunku do stanu złotowych środków pieniężnych ulokowanych w banku na koniec dnia 31.08.2017 r. Dostępna kwota Nowych Środków jest automatycznie pomniejszana o kwotę lokat założonych z nowych środków po 31.08.2017 r., przy czym brane są pod uwagę wszystkie środki zdeponowane na rachunkach:

  • ROR
  • Rachunek Oszczędnościowy
  • rachunek przejściowy
  • rachunek do obsługi bankowych papierów wartościowych (BPW) wraz z zarejestrowanymi na nim BPW
  • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz rachunek specjalny do obsługi rachunku oszczędnościowego IKE
  • rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, w tym zakładany poprzez elektroniczny kanał dostępu

Do promocji Noble Bank możesz przystępować do dnia 11.10.2017 r

 

Uwaga! W przypadku, gdy kwota opłaconej e-Lokaty/Lokaty (w zakresie Bankowości Telefonicznej) jest wyższa niż saldo Nowych Środków lub w przypadku gdy kwota opłaconej e-Lokaty/Lokaty (w zakresie Bankowości Telefonicznej) jest równa lub niższa niż saldo Nowych Środków ale wyższa niż kwota maksymalna, zakładane są dwie lokaty:

  • na kwotę salda Nowych Środków nie wyższą niż kwota maksymalna z oprocentowaniem promocyjnym
  • na pozostałą kwotę – z podstawowym oprocentowaniem, zgodnym z obowiązującym w dniu złożenia wniosku oprocentowaniem 1,55 % w skali roku


Lokaty Noble Bank Lokata na NOWE ŚRODKI, ranking lokat Noble Bank, oprocentowanie lokat Noble Bank Lokata na NOWE ŚRODKI i inne lokaty Noble Bank

 

Inne lokaty Noble Bank

Zobacz też inne oferty:

Getin Bank lokata Tradycyjna

 

Idea Bank lokata NA NOWE ŚRODKI

 

Idea Bank Lokata HAPPY PRO