RANKING LOKAT

Lokata na NOWE ŚRODKI PKO Bank Polski

Lokata na NOWE ŚRODKI PKO Bank Polski 1,50% na 3 mies.

1,50%
oproc.
1 000 zł
kwota min.
brak limitu
kwota maks.
3 mies.
okres
PKO Bank Polski

PKO BP konto ZA ZERO

 

Lokata NA NOWE ŚRODKI PKO BP, czyli wpłata na rachunek lokaty nowych środków pieniężnych, to jest takich, które nie były dotychczas gromadzone na którymkolwiek rachunku w PKO Banku Polskim.

Oprocentowanie lokaty jest stałe w okresie umownym (w skali roku) i wynosi

  • 1,20% - oprocentowanie lokaty oferowanej w oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego oraz za pośrednictwem infolinii Banku
  • 1,50% - oprocentowanie lokaty oferowanej przez serwis internetowy iPKO oraz aplikację mobilną IKO - lokata z naszego zestawienia

Warunkiem założenia lokaty na nowe środki jest wpłata na lokatę nowych środków pieniężnych, czyli takich, które nie były dotychczas gromadzone na którymkolwiek rachunku w PKO Banku Polskim, tj. rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym oraz rachunku lokaty terminowej. Powinny one stanowić nadwyżkę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach posiadacza lokaty w PKO Banku Polskim w dniu otwarcia lokaty w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnych i wspólnych rachunkach posiadacza lokaty w PKO Banku Polskim w dniu odniesienia. Nowe środki muszą stanowić minimum 80% kwoty lokaty.

W okresie umownym nie możesz dokonywać dopłat do lokaty ani wypłat z lokaty, a wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty.

Likwidacja lokaty przed terminem zapadalności:

  • W przypadku likwidacji przed upływem okresu umownego lokaty otwartej przez serwis internetowy iPKO lub aplikację mobilną IKO otrzymasz zwrot wpłaconego kapitału bez odsetek

Naliczenie odsetek (kapitalizacja) następuje na zakończenie okresu umownego, odsetki przekazywane są na wskazany rachunek prowadzony w PKO BP.

Jak założyć lokatę NA NOWE ŚRODKI PKO BP:

  • Wybierz kwotę lokaty oraz dogodną dla siebie formę zawarcia umowy
  • Podpisz umowę w dowolnym oddziale lub agencji PKO Banku Polskiego albo
  • Zakłóż lokatę przez serwis internetowy iPKO, aplikację mobilną IKO lub infolinię banku PKO BP

Do uruchomienia lokaty wymagane jest posiadanie konta, tutaj uruchomisz Konto BEZ GRANIC, konto ZA ZERO z odnośnika poniżej:

 

 

>> PKO Bank Polski, tutaj otworzysz Konto za ZERO <<

 

Jeśli nie posiadasz konta w PKO BP, tutaj uruchomisz Konto za ZERO:
PKO BP konto ZA ZERO

Lokaty PKO Bank Polski Lokata na NOWE ŚRODKI, ranking lokat PKO Bank Polski, oprocentowanie lokat PKO Bank Polski Lokata na NOWE ŚRODKI i inne lokaty PKO Bank Polski

 

Inne lokaty PKO Bank Polski

Zobacz też inne oferty:

PKO BP kredyt mieszkaniowy

 

PKO BP konto ZA ZERO

 

Mini ratka pożyczka od PKO BP